Økning i bruk av Tramadol

En ny studie utført av forskere ved SERAF, Folkehelseinstituttet og Universitet i København har sett nærmere på bruken av Tramadol (Nobligan®, Tramadol®) blant den voksne befolkningen i Norge.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Vanedannende medikament

Tramadol er et opioid legemiddel som brukes til behandling av smerter.

Medikamentet kan potensielt være vanedannende. Bruk over lang tid kan gi uheldige kort- og langtidseffekter, som redusert koordinasjon og kognitiv funksjon, rusmisbruk og avhengighet.

Hva skjer med brukere av Tramadol?

Målet med studien var å undersøke prospektivt hva som skjer med brukere av Tramadol 4 år framover i tid.

Studiepopulasjonen bestod av 154.042 voksne individer i Norge, som fikk minst en resept på Tramadol i 2012. Opplysningene ble hentet fra det Norske Reseptregister (NorPD).

Studien viste at 6% prosent av de opioide naive Tramadol-brukerne (ingen opioidbruk før Tramdol i 2012) ble tilbakevendende brukere og mottok opioider årlig i løpet av 4 års oppfølging. De nesten doblet sitt gjennomsnittlige opioidforbruk.

Tidligere brukere av sterke opioider og brukere i palliativ omsorg utviklet et lignende reseptmønster med høyt og økende gjennomsnittlig opioidforbruk. Halvparten fortsatte med sterkere opioider og / eller brukte benzodiazepiner.

Kraftig økning på 10 år

Bruken av Tramadol har økt kraftig blant norske pasienter med kroniske smerter (utenom kreft) i perioden 2004 – 2014.

I 2004 fikk 1.7 % av den voksne populasjonen utlevert Tramadol på resept minst en gang i løpet av året, mens i 2014 lå utleveringen på 4.7 %.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 13. aug. 2018 10:09 - Sist endret 30. aug. 2018 11:34