OsloForskningsmidler tildelt SERAF-forsker

Ley Muller ved SERAF er tildelt 140 000 kr fra OsloForskning for å formidle resultater fra Norges største oppfølgingsstudie av ruspasienter, NorComt.

Mest rus i Oslo

Oslo er den byen hvor de fleste nordmenn kjøper, selger, og bruker rusmidler – og også hvor de fleste dør av overdoser.

Det er derfor viktig å kartlegge rus- og behandlingstematikk blant hovedstadens rusbrukere.

Oppfølging av NorComt-pasienter

Ley Muller skal se nærmere på de 76 Oslo-beboerne som deltok i NorComt studien over tid.

NorComt-studien, norsk kohort av pasienter i legemiddelassistert rehabilitering, er Norges største oppfølgingsstudie av ruspasienter.

Pasientene har blitt intervjuet om alt fra matvaner og kjæledyr til sprekk og kriminalitet.

Workshops for brukergrupper og behandlingstiltak

Ley Muller skal også bruke midlene til blant annet å holde workshops for brukergrupper og behandlingstiltak i Oslo.

Her skal det diskuteres forskningsresultater, og hvordan resultatene og andre tilbakemeldinger fra brukere kan integreres inn i fremtidige tiltak.

Mer informasjon om workshops kommer senere i år. 

Samarbeid mellom UiO og Oslo Kommune

OsloForskning er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og kommunen, med mål om å formidle forskning om Oslo til allmenheten, f.eks. behandlere, pårørende, pasienter, og brukerorganisasjoner.

 

Publisert 3. mai 2018 09:20 - Sist endret 30. aug. 2018 11:34