Artikkel om pasienttilfredshet og bivirkninger av LAR-medisiner

SERAF og proLAR har publisert den første vitenskapelige artikkelen som undersøker pasienttilfredshet og bivirkninger av alle tre LAR-medisinene.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Artikkelen tar utgangspunkt i en brukerundersøkelse besvart av mer enn 1000 LAR-pasienter. ProLAR utformet og implementerte undersøkelsen, og SERAF bidro til å analysere dataene.

Mer enn medisinering

LAR-behandling i Norge inkluderer samarbeid med sosiale og velferdstjenester, praktiserende leger og spesialisthelsetjenesten, ikke bare medisinering.

I brukerundersøkelsen var de fleste respondentene totalt sett fornøyd med sin LAR-behandling.

Kan forventninger forårsake bivirkninger?

Til tross for tilfredsheten rapporterte 8 av 10 respondenter minst en negativ bivirkning.

Et paradoksalt funn var at pasienter som brukte Subuxone rapporterte færrest bivirkninger, men samtidig var mest misfornøyd med sin behandling. Suboxone er den nyeste LAR-medisinen og førstevalget ettersom det er det tryggeste medikamentet.

Artikkelforfatterne mener dette kan skyldes Subuxone sitt omdømme. Et av proLARs mål for undersøkelsen var faktisk å undersøke aksepten for dette medikamentet.

Skepsis mot nye medisiner

Tidligere studier har vist at pasienter er mer skeptiske til ny medisinering med mindre de har hørt om positive tilbakemeldinger om medikamentet. LAR-pasienter, som alle andre pasientgrupper, påvirkes også av hva de hører eller ikke hører fra andre pasienter.

En anbefaling er derfor at legene skal spørre nye pasienter i LAR-behandling hva de forventer av medisinen, inkludert bivirkninger, og deretter følge opp med eventuelle bekymringer. Dette gjelder spesielt for nye medisiner.

Klinisk forskning drar nytte av pasientens brukergruppe

At undersøkelsen ble utformet og utført av pasientens brukergruppe, kan ha ført til det høye antallet svar og til at pasienter ga en mer ærlig tilbakemelding om sin behandling.

Dette er en egnet modell for samarbeid mellom pasientgrupper og klinisk forskning.

Les hele artikkelen her

Hele rapporten fra brukerundersøkelsen kan leses på proLAR sine nettsider

 

Publisert 5. apr. 2018 12:47 - Sist endret 27. jan. 2020 10:23