Prosjektbevilgninger fra Helse Sør-Øst

SERAF-forskerne Anne Bukten og Thomas Clausen, som har kombinerte stillinger ved henholdsvis OUS (klinikk PHA) og Sørlandet Sykehus, har mottatt hver sin prosjektbevilgning fra Helse Sør-Øst for 2019 og 3 år fremover.

Anne Bukten har mottatt støtte til prosjektet:

«PriSUD: Diagnosing and treating substance use disorders in prison”

Prosjektet omhandler temaområdene; rusmiddelbruk, kriminalitet og fengsling.

Thomas Clausen har mottatt støtte til prosjektet:

«AgeSUD: Promoting healthy longevity among people with substance use disorders”

Prosjektet omhandler temaområdene; rusbehandling, LAR, helsefremming og aldring.

Samarbeid med helseforetakene

Begge prosjektene vil foregå i nært samarbeid mellom SERAF og de to involverte helseforetakene.

Hoveddelen av datamaterialet som inngår som datagrunnlag i prosjektene er i begge tilfeller samlet inn ved SERAF og inngår som del av samarbeidet.

Prosjekttildelingene vil styrke forskningsporteføljer ved SERAF og samarbeidet mellom SERAF og helseforetakene i årene som kommer. Vi ser frem til å igangsette de viktige forskningssamarbeidene fra tidlig 2019.

Midler til Naltreksonprosjektet

I tillegg har Naltreksonprosjektet, som SERAF bidrar inn i med samarbeid med Akershus Universitetssykehus, mottatt midler til Lars Tanum i prosjektet; «Long acting naltrexone for opioid addiction: the importance of mental, physical and societal factors for sustained abstinence and recover.»

Høstens tildelinger fra Helse Sør-Øst ga med det god uttelling for prosjekter SERAF er involvert i.

Se hele listen over tildelingene fra Helse Sør-Øst her (pdf)

 

Publisert 21. des. 2018 13:37 - Sist endret 21. des. 2018 13:49