Rapport om GHB-, fentanyl- og oksykodonrelaterte dødsfall

SERAF har i samarbeid med REFU og REPA bidratt til en rapport om GHB-, fentanyl- og oksykodonrelaterte dødsfall de tre siste årene.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet overdosestrategi.

I rapporten undersøkes norske dødsfall knyttet GHB-, fentanyl- og oksykodonrelaterte i obduksjonssaker over en periode på nesten tre år.

Det var få dødsfall relatert til stoffene, men det ser ut til at oksykodon øker i omfang.

Les flere detaljer rundt dødsårsak, kjønn, alder og andre rettstoksikologiske funn i rapporten (pdf)

 

 

 

Publisert 25. juni 2018 10:06 - Sist endret 30. aug. 2018 11:34