Statusrapporten for LAR 2017 er publisert

Fredag 8. juni ble statusrapporten for LAR 2017 lansert i et åpent møte på SERAF. Rapporten med tittelen «LAR 20 år - Status, vurderinger og perspektiver» kan lastes ned fra SERAFs nettsider.

Det var mange som hadde møtt opp for å bli med på lanseringen av statusrapporten.

20 år med LAR i Norge

Det er nå 20 år siden Stortinget vedtok at metadonassistert rehabilitering - senere legemiddelassistert rehabilitering - skulle utbygges som et landsdekkende tilbud.

LAR har i denne tiden gjennomgått en betydelig utvikling og fremstår i dag som en hjørnestein i rusbehandlingen.

Årets rapport er noe utvidet og endret og tar sikte på sette utviklingen inn i en historisk kontekst med økt vekt på utviklingen over tid. Rapporten er dessuten utvidet med ett kapittel om betydningen av alder og kjønn.

Et gjennomgående trekk er at populasjonen som er i LAR-behandling eldes og gjennomsnittsalderen øker år for år og det gjør også andelen pasienter over 60 år.

Klikk her for å laste ned Statusrapporten for LAR 2017 (pdf)

 

 

Publisert 8. juni 2018 14:35 - Sist endret 30. aug. 2018 11:34