Tvangsinnleggelse for rusbehandling?

I en nylig publisert kronikk i Tidsskrift for den norske legeforening oppsummerer forskere fra Sørlandet Sykehus, Universitetet i Agder og SERAF resultater fra et prosjekt om tvangsbehandling av personer med ruslidelse etter helse-og omsorgstjenesteloven.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Klarer ikke mota frivillig behandling

Noen personer med alvorlig livstruende ruslidelse vil ikke eller klarer ikke å motta rusbehandling frivillig.

I helse-og omsorgstjenesteloven gis det adgang til tvangsbehandling i form av tilbakehold i døgnavdeling (TSB) i inntil 3 måneder dersom ruslidelsen er livstruende.

Oppfølging 6 måneder etter utskrivelse

I det beskrevne prosjektet ble pasienter som hadde gjennomgått tvangsbehandling intervjuet 6 måneder etter utskrivelse.

Også pasienter som ble frivillig behandlet ved døgnavdeling i TSB ble intervjuet på samme måte.

Bedring av livskvalitet

Hovedfunn fra prosjektet er at det ved 6 måneders oppfølging var en forbedring både mht rusmestring og livskvalitet etter avsluttet tvangsbehandling.

De som var innlagt på tvang hadde som gruppe mer alvorlig ruslidelse ved innkomst til behandling, og også noe svakere resultater ved 6 måneders oppfølging enn frivillig innlagte pasienter.

Les hele kronikken her

 

 

Publisert 9. mai 2018 10:48 - Sist endret 30. aug. 2018 11:34