Historien om Siw, en dybdesak fra Stavanger Aftenblad, berører

Kort fortalt beskriver bakgrunnsartikkelen på 61 sider livet til Siw; en kvinne som døde av overdose i Stavanger 45 år gammel.

Foto: Aftenbladet.no

Foto: Aftenbladet.no

Historien om Siw

Leseren tas med tilbake til ungdomstiden til Siw og videre gjennom hennes liv, fortalt av pårørende og ansatte i hjelpeapparatet. Historien er en beskrivelse av et liv med rus, psykisk lidelse og sosial nød, som gradvis utvikler seg i negativ retning.

Det er også en beskrivelse av et samlet hjelpeapparat som ikke tilstrekkelig evner å bistå en person i nød. Historien om Siw beskriver hvor sammensatte og krevende problemstillinger det kan være for de som jobber i rusfeltet.

Les Thomas Clausen sitt leserinnlegg i Stavanger Aftenblad om hva man kan lære av historien om Siw?

Se opptak fra debattmøte i Stavanger som Siw-saken

Velkjente problemstillinger i rusfeltet

Ved SERAF er vi involvert i et spekter av klinikknær forskning på rusfeltet.

Leser man historien om Siw fra forskerståsted omhandler problemstillingene som reises flere av våre forskningsfelt; overdoseforebygging, tvangsbehandling i rusfeltet (Helse- og omsorgstjenesteloven § 10.2) og helsetjenesteforskning i rusfeltet.

SERAFs rapport fra 2011; En helhetlig gjennomgang av overdosedødsfall i Oslo fra 2006-2008 er et spesielt viktig forskningsbasert utgangspunkt med stor relevans også i saken om Siw. 

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/prosjekter/overdosedodsfall-i-oslo/index.html

Historien om Siw kan leses her

Publisert 1. apr. 2019 11:06 - Sist endret 1. aug. 2019 13:24