Statusrapporten for LAR 2018 er publisert

Torsdag 6. juni ble statusrapporten for LAR 2018 lansert i et åpent møte på SERAF. Rapporten med tittelen «LAR i rusreformenes tid» kan nå lastes ned fra SERAFs nettsider.

Foto: Apeland/Katrine Lunke

LAR i rusreformenes tid

Fjorårets rapport ble utformet som vurdering av hvor behandlingen sto etter 20 år. Årets rapport bygger på vurderingene i forrige rapport.

Debatten om LAR har imidlertid siste år i særlig grad dreiet seg om mulige tegn på stagnasjon kan være uheldige sett i relasjon til antatt størrelse på målgruppen.

Enkelte har ment at begrensningene stammer fra for mye kontroll og for lite individtilpasset behandlingsopplegg.

Andre har ment at frafallet i LAR er for stort og har sett årsaken i samme faktorer.

Mortaliteten i LAR har vakt bekymring sammen med en relativt høy somatiske sykelighet som kan ha vært utilstrekkelig fulgt opp.

Det har også – som før - vært påpekt at det er en del regionale forskjeller i behandlingsoppleggene, og dessuten at psykiske og sosiale problemer kan forbli ubehandlet.

Rapporten vil gå noe nærmere inn på en del av disse forholdene.

Kontrollundersøkelse og Exit LAR

Det er også gjennomført en kontrollundersøkelse for å se på samsvar mellom svar i statusundersøkelsen og det pasientene svarer anonymt.

I tillegg er det en egen undersøkelse av mortaliteten i LAR og av forløpet ved aktivt ønskete avslutninger, Exit LAR.

Klikk her for å laste ned Statusrapporten for LAR 2018 (pdf)

SERAF utarbeider årlig nasjonal statusrapport for LAR på oppdrag fra Helsedirektoratet.

 

 

Publisert 6. juni 2019 11:29 - Sist endret 6. juni 2019 11:31