2020

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hode, nese.
Publisert 22. des. 2020 12:32

Årets julekort reflekterer at det ble mye hjemmekontor og Zoom på SERAF i 2020. Her kommer en liten oppsummering for noe av vår aktivitet i året som har gått.

Publisert 29. juni 2020 08:58

I år lanseres årlig nasjonal statusrapport for LAR i tråd med smittevernsreglene, kun digitalt og med en kort videopresentasjon av rapportens hovedfunn av (Philipp Lobmaier) istedenfor lanseringsmøte.

Bildet kan inneholde: hånd, menneskelig.
Publisert 15. mai 2020 09:53

Mens det er godt kjent at en stor andel har brukt rusmidler i forkant av fengsling, vet vi mindre om rusmiddelbruk innenfor murene; hvor mange som har brukt rusmidler i fengsel og hvilke rusmidler som er mest brukt. En spesiell bekymring også knyttet til om fengsel utgjør en rekrutteringsarena for nye brukere.