2020

Marianne Riksheim Stavseth
Publisert 8. jan. 2020 11:37

Fredag 17. januar forsvarer Cand.med. Ingvild Holdø sin avhandling for graden philosophiae doctor: Use of Alimemazine and Other Hypnotics in Infants and Toddlers. A pharmacoepidemiological study