2020

Publisert 29. juni 2020 08:58

I år lanseres årlig nasjonal statusrapport for LAR i tråd med smittevernseglene, kun digitalt og med en kort videopresentasjon av rapportens hovedfunn av (Philipp Lobmaier) istedenfor lanseringsmøte.

Bildet kan inneholde: hånd, menneskelig.
Publisert 15. mai 2020 09:53

Mens det er godt kjent at en stor andel har brukt rusmidler i forkant av fengsling, vet vi mindre om rusmiddelbruk innenfor murene; hvor mange som har brukt rusmidler i fengsel og hvilke rusmidler som er mest brukt. En spesiell bekymring også knyttet til om fengsel utgjør en rekrutteringsarena for nye brukere.

Publisert 11. mars 2020 13:42

Naloksonprosjektet ved SERAF lanserer i dag ny nettside. Nettsiden er oppdatert med informasjon rettet mot alle brukergruppene i prosjektet og tilpasset bruk med små og store skjermer.

Marianne Riksheim Stavseth
Publisert 8. jan. 2020 11:37

Fredag 17. januar forsvarer Cand.med. Ingvild Holdø sin avhandling for graden philosophiae doctor: Use of Alimemazine and Other Hypnotics in Infants and Toddlers. A pharmacoepidemiological study