Ny studie om cannabisbruk og utfall ved fødsel

I en nylig publisert artikkel har forskere ved FHI, NTNU, SERAF og Charles universitet i Tsjekkia undersøkt hvilken sammenheng det er mellom mors bruk av cannabis i svangerskapet og fødselsutfall.

Cannabis

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskerne har sett på både kortvarig bruk av cannabis, definert som bruk i løpet av ett trimester, og langvarig bruk, definert som bruk i mer enn ett trimester.

Justert for andre faktorer som for eksempel tobakksrøyking, viser funnene at kortvarig bruk av cannabis under graviditet ikke påvirker utfall ved fødsel.

Samtidig viser studien en nedgang på rundt 200 gram i fødselsvekt hvis mor har brukt cannabis over lengre tid i svangerskapet, det vil si over mer enn ett trimester.

Les mer om studien på FHI sine nettsider

 

 

Publisert 15. okt. 2020 12:17 - Sist endret 15. okt. 2020 12:17