COVID-19 blant rusmiddelbrukere i Norge

Forskere ved SERAF og samarbeidspartnere har nylig publisert en artikkel om COVID-19 blant rusmiddelbrukere i sentrumsmiljøene i Oslo, Bergen og Kristiansand. 

Bildet kan inneholde: mennesker, fotgjenger, jeans, walking, snapshot.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Datainnsamling under lockdown

Datainnsamlingen foregikk i mai og juni 2020; i den tidlige fasen av pandemien i perioden rett etter "lockdown".

Det ble gjennomført en intervjubasert spørreundersøkelse om COVID-19 blant 226 rusmiddelbrukere fra Oslo, Bergen og Kristiansand. Intervjuere var tidligere brukere (fra brukerforeninger) og ansatte på lavterskeltiltak og i oppsøkende tjenester. 

Blant de inkluderte var 7/10 menn, gjennomsnittsalderen var 44 år og ca halvparten beskrev seg selv som injiserende rusmiddelbrukere og ca 50% var pasienter i LAR.

Kjente til vanlige symptomer på COVID-19

Undersøkelsen viser at 2/3 av utvalget kjente til vanlige symptomer på COVID-19 og at over 90 % var villige til å teste seg hvis de fikk symptomer.

To tredeler av utvalget kjente ikke til isoleringsenhetene for COVID-smittede rusmiddelbrukere som ble opprettet i Oslo og Bergen.

Pasienter i LAR hadde bedre kjennskap til COVID-19 symptomer og spesialtiltak enn dem som ikke var i LAR.

Over 60 prosent rapporterte at rusmidlene hadde blitt dyrere, først og fremst gjaldt dette cannabis/hasj.

Informasjon til sårbare grupper

Studien viser behovet for tilpasset informasjon rettet mot sårbare grupper i en krise, slik pandemien var våren 2020.

Personer som bruker rusmiddel, men med tilknytning til behandlingssystemet, hadde mer kunnskap om COVID-19 symptomer og tjenestetilbudet.

Det kan se ut som om at å være i rusbehandling, med den stabiliseringen det gir, også var et virkemiddel til bedre kunnskap om smittevern.

På den annen side var litt under halvparten av de inkluderte i studien ikke i rusbehandling og disse hadde lavere kunnskap både om symptomer for COVID-19 og om behandlingstilbud.

Dette peker på viktigheten av tilrettelagt informasjon for ulike målgrupper og viktigheten av tilgjengeliggjøring av slik informasjon i egnet format til å nå målgruppene.

Les hele artikkelen her


Ikke økning i antall overdoser under COVID-19 pandemien

Den 22.09.2020 la Folkehelseinstituttet ut foreløpige data fra Dødsårsaksregisteret for perioden mars til mai 2020.

Fra de tilgjengelige data ser man at narkotikainduserte dødsfall, altså dødelige overdoser, i Norge var tilsvarende våren 2020, som det har vært de foregående årene.

Ut fra dette er det lite som tyder på at COVID-19 pandemien førte til noen akutte og vesentlige endringer i situasjonen for forekomst av overdoser i Norge.

Endelige tall for dødelighet, inklusive narkotikadødelighet, som følge av pandemien vil først foreligge et stykke frem i tid.

Les mer om oversikten fra FHI her:
https://www.fhi.no/nettpub/narkotikainorge/konsekvenser-av-narkotikabruk/narkotikautloste-dodsfall-mars-mai-2020/

 

 

Publisert 22. sep. 2020 11:28 - Sist endret 22. sep. 2020 11:28