Covid-19 og behandling av ruslidelse

En helt fersk artikkel om Covid-19 og behandling av ruslidelse med fokus på LAR er nylig publisert av en stor internasjonal gruppe forskere med bidrag fra SERAF.

Bildet kan inneholde: rød, rosa, blomst, petal, anlegg.

Foto: Colourbox.com

Artikkelen er basert på en litteraturgjennomgang og belyser kliniske og praktiske utfordringer med Covid-19 epidemien og rusbehandling. 

Utgangspunktet er at personer med ruslidelse er i en ekstra sårbar situasjon og som ytterligere forsterkes i en tid preget av smittespredning av Covid -19.

Det gis generelle råd til rusbehandlere og behandlingssystemer for ruslidelse for hvordan best å ivareta pasienter og behandlere i lys av Covid-19 epidemien.

Les artikkelen på nett her eller som pdf her

 

 

Publisert 15. apr. 2020 14:57 - Sist endret 15. apr. 2020 14:57