Eksponering for metadon eller buprenorfin under tidlig utvikling kan ha negative langtidseffekter

Når mor bruker metadon eller buprenorfin i svangerskapet vil barnet eksponeres for disse stoffene og det er tidligere vist at abstinenser kan sees ved fødsel. Nå har forskere ved SERAF, sammen med forskere ved UiO og OUS, undersøkt om negative langtidseffekter også kan sees hos barna, både når forskning gjøres på mennesker og dyr. 

Bildet kan inneholde: barn, baby som leker med leker, småbarn, produkt, baby.

Foto: Colourbox.com

I undersøkelsen ble det gjort en oppsummering av alle studier som målte prestasjoner hos barn mer enn 3 måneder etter fødsel og der resultatene kunne settes inn i en meta-analyse.

Oppsummeringen viste signifikant dårligere utfall hos barn født av mødre som brukte metadon eller buprenorfin i svangerskapet, sammenlignet med kontrollgrupper av mødre uten rusmisbruk.

Når barn født av mødre som brukte metadon eller buprenorfin i svangerskapet ble sammenlignet med barn født av mødre som brukte heroin, ble det ikke funnet signifikante forskjeller.

Selv om signifikante effekter ble funnet av tidlig eksponering for metadon eller buprenorfin er det vanskelig å konkludere med at dette skyldes medikamentene i seg selv, og ikke andre faktorer, som bruk av andre rusmidler, somatisk sykdom og dårlig ernærings-status.

I dyrestudier viste noen studier dårligere prestasjoner hos avkom der mor ble eksponert for metadon eller buprenorfin i svangerskapet, mens noen studier ikke viste forskjeller.

Barn født av mødre som bruker metadon eller buprenorfin i svangerskapet vil trenge tett oppfølging i oppveksten. 

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 12. mars 2020 09:35 - Sist endret 19. mars 2020 09:52