Rapport om substitusjonsbehandling ved andre rusmidler

En ny rapport fra SERAF ser nærmere på forskningstatus for substitusjonsbehandling ved avhengighet av amfetamin/metamfetamin, kokain, cannabis og benzodiazepiner.

Bildet kan inneholde: blå, azure, kjemisk forbindelse.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Bakgrunn for rapporten

Covid-19 pandemien har medført bekymring for helsesituasjonen til personer med ulike former for rusmiddelavhengighet.

Særlig gjelder dette mulig økt risiko for smittespredning i rusmiljøene og mulige konsekvenser av vanskelig tilgang på rusmiddel for personer med avhengighet. 

Opioidavhengige kan med dokumentert effekt behandles med substitusjonsbehandling.

Spørsmålet er om man kan benytte samme type tilnærming ved andre rusmidler.

Helsedirektoratet ønsker en oppsummering av gjeldende kunnskap og vurdering av nytteverdi og sikkerhet.

Les hele rapporten her (pdf)

 

 

Publisert 3. des. 2020 09:21 - Sist endret 3. des. 2020 12:34