Ny stipendiat i PriSUD-prosjektet

Rose Elisabeth Boyle er tilsatt som stipendiat i PriSUD-prosjektet ved Institutt for kriminologi og vil inngå i den tverrfaglige forskningsgruppen.

Bildet kan inneholde: person, hår, frisyre, langt hår, blond.

Rose Boyle skal arbeide med den kvalitative delen av PriSUD-prosjektet hvor man ved hjelp av etnografisk feltarbeid og semistrukturerte intervju, skal undersøke hvordan rusbehandling er implementert og integrert i fengselskonteksten.

PhD-prosjektet til Boyle stiller spørsmålet: Kan tilbud om behandling innenfor rammene av den strukturerte tilstedeværelse som fremkommer av å sone i fengsel, oppleves som en mulighet for positiv utvikling for utsatte individer med rusutfordringer?

Det er sentralt i prosjektet å undersøke dette fra et aktørperspektiv: Mener innsatte, løslatte og fengselsansatte at eksisterende tilbud fremmer bedre helse og hvordan bør eventuelt tilbud tilrettelegges bedre? Målet er å bidra til utvikling av ny kunnskap som vil føre til økt livskvalitet, muligheter for tilfriskning og bedre psykisk og fysisk helse blant individer i fengsel både før, under og etter soning.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Norges forskningsråd.

Les mer om PriSUD-prosjektet på prisud.no

 

 

Publisert 28. sep. 2020 13:58 - Sist endret 28. sep. 2020 14:26