Økning i bruk av smertestillende medisiner med opioider

En ny studie fra forskere ved Folkehelseinstituttet og SERAF har undersøkt bruken av opioider foreskrevet på blå resept.

Foto: Colourbox.com

Opioder på blå resept

I 2008 ble blåreseptordningen endret slik alle pasienter med langvarige sterke smerter kunne få forskrevet opioider på blå resept.

Studien har undersøkt tiårsperioden mellom 2008 til 2018 og sett på hvor mange pasienter som fikk forskrevet opioider på blå resept, hvor stor andel som fortsatte med behandling over en niårsperiode, og hvor mange som fikk høyere doser enn hva blåreseptordningen tillater.

Økning i langtidsbruk

Studien viser at nesten halvparten av pasientene som fikk opioder på blå resept i 2009 fortsatte med behandlingen i ni år.

Flere av pasientene fikk også høyere doser enn det som reseptordningen tillater.

Les mer om studien på FHI sine nettsider

Les hele artikkelen på nettsidene til Tidsskrift for Den norske legeforening

 

 

 

Publisert 26. okt. 2020 11:51 - Sist endret 26. okt. 2020 13:58