To ledige stipendiatstillinger knyttet til helsetjenester og rusbehandling i fengsel.

SERAF-prosjektet PriSUD og søsterprosjektet PRISONHEALTH ved Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi har nå to ledige PhD-stillinger.

Bildet kan inneholde: tekst, logo, linje, font, merke.

Begge stillingene er finansiert av Norges Forskningsråd og vil ha arbeidssted ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS).

Stipendiatene skal gjennomføre et delprosjekt, men også inngå i prosjektets tverrfaglige forskergruppe.

Les mer og søk på stillingen til PriSUD prosjektet her

Les mer og søk på stillingen til PRISONHEALTH prosjektet her

 

 

Publisert 3. apr. 2020 12:48 - Sist endret 3. apr. 2020 15:14