Undersøkelse om Covid-19 kunnskap og holdninger hos rusmiddelbrukere i sentrumsmiljøene i Oslo og Bergen

Hittil har svært få rusmiddelbrukere vist seg å være Covid-19 positive. I Oslo har isolasjonsenheten for Covid-19 smittede rusmiddelbrukere kun hatt 7 personer innlagt etter åpningen i begynnelsen av april.

Bildet kan inneholde: mennesker, fotgjenger, jeans, walking, snapshot.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Rapporter sier at mange i rusmiljøene i sentrum i liten grad klarer å forholde seg til råd som sosial avstand mellom personer.

I tillegg vet vi at mange rusmiddelbrukere har symptomer på rus og abstinens som kan likne på Covid-19 symptomer.

Beskrivelse av studien

SERAF har tatt initiativ til denne undersøkelsen for at vi skal vite mer om hva brukere vet om Covid-19 symptomer og tiltak, og hvordan deres rusbruk evt har endret seg som følge av epidemien.

Målgruppen for studien er personer som bruker legale og illegale rusmidler i sentrumsmiljøene i Oslo og Bergen. Det er ingen aldersbegrensning. Målet er å få minimum 100 svar fra både Oslo og Bergen.

Selve undersøkelsen gjøres via et spørreskjema som kan administreres enten ansikt til ansikt eller på telefon.

Ved utprøving av spørreskjema oppga de som fylte ut at undersøkelsen tok 3-5 minutter.

Tiltakene som blir med i studien med får:

  • Jevnlige oppdateringer på antall som har deltatt, alder, kjønn og hovedrusmiddel fordelt på by og tiltak
  • Grundigere tilbakemelding på resultatene over sommeren

Kontakt prosjektleder

Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til prosjektleder Gabrielle Welle-Strand på mobilnummer 47 333 427 eller e-post gabwel@online.no

Øvrig informasjon

Hvis informanten svarer ja på mulige Covid-19 symptomer, skal utspørrer følge opp med å tilby testing for Covid-19.

Hvis informanten har manglede kunnskap om Covid-19, behandlingsapparatet eller annet – skal utspørrer benytte anledningen til å informere.

 

 

 

Publisert 27. mai 2020 14:05 - Sist endret 28. mai 2020 12:52