Verdens overdosedag 31. august

Den 31. august hvert år markeres verdens overdosedag hvor vi minnes alle mennesker som har gått bort etter en rusmiddeloverdose.

Nalokson logo

Gjennom naloksonprosjektet har SERAF siden 2014 jobbet målrettet med overdoseforebygging. Nalokson er en effektiv motgift mot heroin og andre opioider. Prosjektet «Kameratredning med nalokson nesespray» har som formål å gjøre motgiften tilgjengelig for brukerne i det øyeblikket overdosen skjer.

Prosjektet er en viktig del av Helsedirektoratets nasjonale strategi for overdosereduksjon. SERAFs oppgave er å få nalokson ut til injiserende brukere, og med mer enn 40 samarbeidende kommuner trengs det mange folk som gjør jobben lokalt. Nalokson er nå også tilgjengelig ved løslatelse fra 15 fengsler. Vi bruker dagens anledning for å takke alle våre «Nalokson-Ninjas» som gjør dette arbeidet mulig.

SERAF skal også evaluere prosjektet, og i år er vi spesielt stolte over å ha fått tatt i bruk e-kurs til både opplæring og datainnsamling. Du finner detaljert info om dette på hjemmesiden vår: https://www.nalokson.uio.no/

Hittil har vi i kameratredningsprosjektet gitt ut om lag 13 000 nesespray med nalokson, i 2019 alene mellom 4 og 5000. Flere hundre førstehjelpere som brukte sin spray i en overdosesituasjon har rapportert tilbake til oss: i de aller fleste tilfellene at overdoseofferet overlevde.

Vi mener at alle overdosene kan unngås, samtidig er vi ikke helt i mål enda. Så lenge det finnes overdosedødsfall vil vi fortsette å være med og markere denne dagen. Og vi vil fortsette vårt forebyggende arbeid med å spre kunnskap om risikofaktorer og de riktige tiltakene: injiser aldri alene, husk å ha nalokson klar når du bruker opioider og ring 113 ved mistanke om overdose!

 

Publisert 31. aug. 2020 09:27 - Sist endret 2. aug. 2021 13:12