Ny artikkel om bruk av vanedannende legemidler

En nylig publisert artikkel fra POINT-prosjektet viser at en stor andel av de som får forskrevet opioider også bruker andre vanedannende legemidler.  

bildet av smertestillende legemidler

Forskere fra POINT-prosjektet ved SERAF har nylig publisert en registerstudie om bruken av andre vanedannende legemidler blant personer som fikk opioider på blå resept i perioden 2009-2019.

Totalt 18443 personer (67% kvinner) fikk utlevert opioider på blå resept i 2019, en økning fra 5568 personer i 2009.

Studien indikerer at bruk av andre vanedannende legemidler forekommer hos en stor andel av dem som får forskrevet opioider på blå resept.

Dette er tegn på et uheldig forskrivningsmønster som bør studeres nærmere.

Les hele artikkelen her

Publisert 31. aug. 2021 11:36 - Sist endret 31. aug. 2021 14:04