Rapporter om Covid-19 og smertestillende avhengighet i LAR

SERAF har nylig på oppdrag fra Helsedirektoratet publisert to nye rapporter om henholdsvis forebygging av Covid-19 ved LAR-foretakene og Smertestillende opioider som utgangspunkt for LAR

Forebygging av Covid-19 ved LAR-foretakene i 2020 – Erfaringer og tiltak

Rapporten har som utgangpunkt at rusbelastete miljøer ofte er omtalt som en sårbar gruppe og vil av flere grunner kunne være særlig utsatte for smitte og sykdom ved epidemier. Covid-epidemien vakte derfor bekymring og uro da den kom til Norge i mars 2020.

Helsedirektoratet ønsket en registrering av om LAR tiltakene har tilpasset tilbudet til situasjonen og en vurdering av erfaringene i tiltakene.

SERAF gjennomførte derfor sommeren 2020 en spørreundersøkelse til alle LAR tiltakene i Norge. I denne rapporten gir vi en oversikt over utviklingen og erfaringene fra den første fasen av pandemien i Norge.

Les hele rapporten her (pdf)

Smertestillende opioider som utgangspunkt for LAR behandling i Norge 2020

Det er viktig at LAR skal være tilpasset de til enhver tids forekommende behov for forebygging og behandling. Den senere tiden har man sett en økning i avhengighet av smertestillende opioider i Norge.

Helsedirektoratet ønsket på bakgrunn av dette en oversikt om tiltakene har tilpasset tilbudet til situasjonen og en vurdering av erfaringene i tiltakene om smertestillende som utgangspunkt for LAR behandling.

SERAF gjennomførte derfor sommeren 2020 en spørreundersøkelse til alle LAR-tiltakene i Norge. I denne rapporten gir vi en oversikt over situasjonen og erfaringene, knyttet til smertestillende opioider som utgangspunkt for LAR søkning i Norge.

Les hele rapporten her (pdf)

 

 

Publisert 17. feb. 2021 10:16 - Sist endret 17. feb. 2021 10:31