SERAF rapport 1/2021 - Forebygging av Covid-19 ved LAR-foretakene i 2020 – Erfaringer og tiltak

Rusbelastete miljøer er ofte omtalt som en sårbar gruppe og vil av flere grunner kunne være særlig utsatte for smitte og sykdom ved epidemier. Covid-epidemien vakte derfor bekymring og uro da den kom til Norge i mars 2020.

Mange så for seg økt morbiditet og mortalitet, særlig blant de med alvorlige problemer slik som opioidavhengige rusmiddelbrukere. LAR er det sentrale tilbudet til disse gruppene i Norge, og er dessuten landsdekkende med tilbud både i bymiljøene og i distriktene.

Det er og var viktig at LAR skal være tilpasset behov for forebygging og behandling også i en «krise» og erfaringene fra behandlingssystemet fra den tidlige fasen av pandemien er derfor viktig å oppsummere.

Helsedirektoratet har på denne bakgrunnen ønsket en registrering av om LAR tiltakene har tilpasset tilbudet til situasjonen og en vurdering av erfaringene i tiltakene.

SERAF gjennomførte derfor sommeren 2020 en spørreundersøkelse til alle LAR tiltakene i Norge. I denne rapporten gir vi en oversikt over utviklingen og erfaringene fra den første fasen av pandemien i Norge.

Les hele rapporten her (pdf)

 

 

Publisert 8. feb. 2021 13:17 - Sist endret 8. feb. 2021 13:17