English version of this page

Røyking blant personer i rusbehandling

Sammen med Sørlandet Sykehus har forskere ved SERAF publisert en artikkel om røyking blant personer i rusbehandling (døgnbehandling og LAR). Studien er en oppfølgingsstudie med intervju ved behandlingsstart og 12 måneder senere og inkluderer mål på andel som har sluttet å røyke i løpet av oppfølgingsåret.

Prosjektet bygger på SERAF-prosjektet NorComt.

Bildet kan inneholde: hånd, øyenbryn, gest, tommel, kunst.

illustrasjonsfoto: Colourbox

I denne artikkel var 335 personer med som rapporterte røykestatus både ved behandlingsstart og ved ett-års oppfølging.

Majoriteten av personer som begynner rusbehandling røyker tobakk; 94% i LAR og 93% blant pasienter i døgnbehandling. Ved ett års oppfølging rapporterte 87% av LAR pasientene og 69% av døgnpasientene fortsatt sigarettrøyking.

Blant de som sluttet å røyke hadde majoriteten enten startet eller fortsatte bruk av snus (smokless tobacco). Yngre alder og det å motta døgnbehandling (sammenlignet med LAR) var faktorer assosiert med å slutte å røyke.

Prosjektet viser at pasienter i rusbehandling og spesielt LAR pasienter i veldig stor grad eksponeres for tobakksrøyk, som er en kjent livsstilsfaktor forbundet med en rekke negative helseutfall, og risikofaktor for redusert helse.

Helsefremmende tiltak, og aktive tiltak rettet mot røykeslutt bør iverksettes som del av rusbehandling i LAR og i døgnbehandling i Norge.

Les hele artikkelen 

Publisert 25. okt. 2022 15:34 - Sist endret 8. nov. 2022 15:19