Kvinner drikker mer

Unge jenter drikker dobbelt så mye som for 10 år siden. Og kvinner drikker mer vin enn menn.

Kvinner mellom 15 og 25 år drikker nå 4,5 liter ren alkohol i
året. Menn på samme alder drikker 7,9 liter.
- Men når kvinnene passerer 25 og begynner å planlegge barn og
familie, synker forbruket til 2,8 liter, sier sosiolog og
forsker Edle Ravndal ved Statens institutt for
rusmiddelforskning til Dagbladet.
Alkoholkonsumet har tidligere ligget veldig lavt hos kvinner
sammenlignet med menn.
- Alkohol er blitt mye vanligere i alle sosiale lag. Barn har
i mindre grad totalavholdne rollemodeller. Dessuten har normen
for akseptabel atferd hos kvinner blitt endret, sier Ravndal.
Hun mener det er mer interessant å sammenligne kvinner i ulike
grupper enn å sammenligne kvinner og menn.
- Det er ulike faktorer som bestemmer drikkemønsteret til menn
og kvinner. For å lære mer om hvilke faktorer som bestemmer
kvinners drikking, må vi se på ulike kvinnetyper, sier
Ravndal.
Psykiske problemer, sivilstatus, familie, arbeid og nettverk
er viktige arenaer å kartlegge dersom man vil forstå kvinners
alkoholbruk og alkoholproblemer. Dessuten er
relasjonsperspektiviet viktig. Kvinners vekt på, og behov for,
relasjoner kan være med på å både forklare og forebygge
alkoholproblemer, ifølge tidsskriftet Mot Rusgift.
Tidsskriftet refererer også til en engelsk undersøkelse som
nylig slo fast at kvinnelige sjefer drikker langt mer enn
kvinner i mindre framtredende posisjoner.
De har også 3,5 ganger så stor sjanse til å pådra seg et
alkoholproblem.
Av dagbladet
Publisert 16. juni 2006 00:00 - Sist endret 26. apr. 2011 13:45