2018

Publisert 13. des. 2018 10:10

Antall overdosedødsfall har blitt redusert fra 284 døde i 2016 til 247 i 2017. Tallene som nylig ble publisert av Folkehelseinstituttet viser at 22% av dødsfallene var knyttet til metadon, mens 20% var knyttet til heroin. Den største andelen av dødsfallene på 24 % av skyldtes sterke smertestillende legemidler .

Les hele artikkelen i Klassekampen her

 

Publisert 30. nov. 2018 11:28

SERAF har sammen med brukerorganisasjonene proLAR Nett og FHN, skrevet to kronikker om fremtidens behov for rusforskning.

Les kronikkene her:

Klassekampen: Vi trenger kunnskap og forskning om rus (via fhn.no)

Dagens Medisin: Vi trenger en solid kunnskapsbase

Publisert 14. nov. 2018 12:18

Thoma Clausen uttaler seg i Klassekampen i en artikkel om KrF sitt forslag om kutt i lavterskel LAR.

Les artikkelen her (pdf)

Publisert 22. okt. 2018 10:43

Thomas Clausen blir intervjuet i en sak på tv2.no som ser nærmere på trenden med økning i bruk av oksykodon og tramadol øker.

Les hele saken her

Publisert 31. aug. 2018 10:26

Helge Waal og Thomas Clausen har et tilsvar til et debattinnlegg om heroinassistert behandling i Dagbladet.

Les hele tilsvaret her

Publisert 20. juli 2018 11:45

Universitet i Agder har en artikkel om om forskning på tvangsinnleggelse blant rusavhengige.

Les hele artikkelen her

Publisert 26. juni 2018 12:07
Publisert 22. juni 2018 10:34

Dagens Medisin har intervjuet Thomas Clausen i forbindelse med at SERAFs bevilgning fra Norges Forskningsråd løper ut i 2018. Clausen diskuterer betydningen av dette for SERAF og for rusforskningsfeltet i Norge.

Les hele saken her

Publisert 12. apr. 2018 14:44

Ayna Johansen fra SERAF er medforfatter i en kronikk i Bergens Tidene med tittelen "Rusreformen kan få et dårlig rykte".

Les hele kronikken her