2007

Publisert 26. apr. 2011 13:45

Fortellinger om hjelpeapparatets hjelpeløshet kan lære oss mye om forventninger og samspill og om hvordan vi bedre kan møte skuffede pasienter som ønsker seg et annet liv

Publisert 26. apr. 2011 13:45

Intervju med Helge Waal i forbindelse med åpning av SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning