2013

Publisert 17. feb. 2014 14:38

Kort sagt i Aftenposten til medieomtale rundt vitenskapelige artikler om mulige positive behandlingsmetoder av LSD mot alkoholavhengighet.

Publisert 17. feb. 2014 14:36

Jørgen Bramness uttaler seg i VG om bruk av psykedelia mot sterke hodesmerter.

Publisert 17. feb. 2014 14:21

Jørgen Bramness med artikkel i Dagbladet Magasinet om de kommende eldres forhold til rus og deres behov for pleie og omsorg.

Publisert 17. feb. 2014 14:18

Jørgen Bramness uttaler seg om hvorvidt man kan bli avhengig av innholdet i lettbrus.

Publisert 17. feb. 2014 14:12

Jørgen Bramness og Philipp Lobamaier fra SERAF med kronikk i Dagens Medisin der de foreslår inklusjon av LAR-medikamenter i blåreseptforskriften.

Publisert 17. feb. 2014 14:09

Svar til debattinnlegg i Dagbladet om bruk av antipsykotika ved rusutløst psykose.

Publisert 17. feb. 2014 14:05

Svar til debattinnlegg om alkoholrus i Morgenbladet.

Publisert 17. feb. 2014 14:02

Kort svar til debattinnlegg i Aftenposten juni 2013.

Publisert 2. des. 2013 18:46

Alkohol er vårt vanligste rusmiddel. Det er derfor også det rusmiddelet som gir mest skader.

Publisert 4. nov. 2013 13:41

Helge Waal uttaler seg i Aftenpotens artikkel om yoga som et ledd i å bli rusfri. Les artikkelen her