Behandling i LAR halverer dødsrisiko

Heroinavhengige som behandles med metadon eller subutex, nær halverer risikoen for å dø - sammenlignet med å stå på venteliste for legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Les mer i Dagens Medisin 01/2008

Av Thomas Clausen
Publisert 26. apr. 2011 13:45 - Sist endret 16. sep. 2015 16:06