Offisiell oppstart for ITN-konsortiet Corvos

Tom Eirik Mollnes er partner i ITN-konsortiet CORVOS som starter opp i mars. CORVOS vil utdanne 15 høyt motiverte Ph.d.-studenter innen immunologi og smittsom sykdom.

Bildet kan inneholde: rød, briller, eyewear, logo.

Pedro Medeiros (t.v. privat bilde) kommer til Tom Eirik Mollnes (t.h. foto: Horgmo, UiO) sin lab i mars som en del av ITN-nettverket Corvos.

To av CORVOS-stipendiatene har tilhørighet i labben til professor Tom Eirik Mollnes og hans forskningsgruppe, Komplementgruppen på Rikshospitalet. CORVOS er et av hele tre nettverk med partnere fra MED-fakultetet som fikk tilslag på den høythengende ITN-søknaden i fjor.

Mollnes har store forventninger til effekten av det nye tilskuddet til gruppa hans og til mulighetene for faglig utvikling, erfaringsdeling og nettverksbygging mellom labber i Europa, som ligger i ITN-konseptet.

God støtte fra administrasjonen

Professoren berømmer støtten han har fått fra administrasjonen. EU-rådgiverne ved fakultetet har gitt veldig god hjelp, og nå setter han spesielt pris på hjelpen til den kompliserte tilsettingsprosessen fra rådgiver Mari Corell og hennes kollegaer. Denne typen ITN-krever nemling at stipendiatene skal få en joint degree ved UiO og et annet Universitet. Dette krever spesialløsninger utenfor normen. God støtte fra instituttets økonomirådgiver Suresh A. Johnpillai er også helt uvurderlig, da ITN-tildelingen ikke er fullfinansiert fra EU.

Innovative Training Networks

ITN står for "Innovative Training Networks" og et Marie S. Curie ITN-konsortium er et nettverk for forskerutdanning, kunnskapsdeling og kompetansebygging. Kandidatene måles på vitenskapelig kvalitet, nyskapende måter å utdanne phd-studenter til en fremtidig karriere i og utenfor akademia, og evne til å gjennomføre hoved- og delprosjekter på beste måte innenfor de gitte rammene.

CORVOS koordineres av professor Reinhard Würzner og daglig leder Marco Grasse ved Universitetet i Innsbruck og er et samarbeid mellom ti europeiske universiteter, tre biomedisinske selskaper, to forskningsinstitutter og tre sykehus. Konsortiet utgjør et tverrfaglig doktorgradsprogram som inkluderer utveksling til partneruniversitetene og industripartnere, inkludert erfaringsdeling og metodeutveksling. Marie S. Curie sponser hele CORVOS-konsortiet med 4,1 millioner Euro. Prosjektet har offisielt startet 1. desember 2019. De første vitenskapelige prosjektene starter 1. mars 2020.

De første ti kandidatene i CORVOS kommer fra åtte nasjoner (Italia, Frankrike, Tyskland, Polen, Portugal, USA, Columbia, Kina).

Komplementforskning

Camilla Schjalm, Senior ingeniør
Senioringeniør Camilla Schjalm styrer Tom Eirik Mollnes sin lab når han ikke er tilstede og det er hun som kommer til å ta imot de nye stipendiatene og gi dem opplæring. Mollnes kan ikke fått rost henne og de andre ingeniørene nok. De har en viktig rolle i Mollnes sin lab og deltar like aktivt som forskerne på konferanser og arrangementer for faglig oppdatering.
Foto: Silje Kile Rosseland, UiO.

Tom Eirik Mollnes sin gruppe er komplementforskere. Komplement ble ifølge Mollnes oppdaget for 100 år siden. Det er en samling av 30-40 proteiner i blodet som jobber sammen som frontsoldater i immunforsvaret vårt. Så snart det kommer en bakterie eller en inntrenger, så vil komplementet oppdage denne på et tidlig tidspunkt og gi beskjed videre om at her er det fare på ferde.

Dette prosjektet dreier seg i første omgang om mikrober, men komplementforskningen jobber like mye med hvordan komplement er med på å skape sykdom ved å ta feil.

– Vi jobber mye her i labben med hvor det går galt og hvordan vi kan dempe immunforsvaret når det er behov for det, sier Mollnes.

Opportunistiske infeksjoner

Forkortelsen CORVOS står for "COmplement Regulation and Variations in Opportunistic infectionS". Noen patogener utnytter mulightene ved et svekket immunforsvar. De forårsaker det vi kaller opportunistiske infeksjoner, som kan være vanskelige å behandle. Da er immunsystemet avhengig av en serie proteiner kalt komplementsystemet. CORVOS-prosjektets forskere skal tette huller i kunnskapen om hvordan komplementsystemet stopper slike opportunistiske infeksjoner. De skal også se på hvordan komplementsystemet kan brukes i behandling.

Komplementet tilhører det medfødte immunapparatet. Det man vet veldig lite om er hvordan det reagerer eller kan skade pasienter som har nedsatt immunforsvar. En opportunistisk infeksjon er en sykdom som friske ikke får. Pasienter med alvorlig kreftsykdom som er innlagt på sykehus hvor det sprer seg sykdommer er en slik gruppe utsatte pasienter. De som har et svekket immunapparat kan bli alvorlig syke av en vanlig soppinfeksjon i munnhulen, for eksempel en Candida infeksjon. Det kan bli så alvorlig at det går i blodet. Pasienten får blodforgiftning fordi immunforsvaret ikke greier å rydde opp. CORVOS-stipendiatene skal bidra med forståelsen av komplementenes rolle ved slike opportunistiske infeksjoner.

Første CORVOS-stipendiat starter i mars.

Endelig kommer den første av stipendiatene, Pedro Miguel Coelho Medeiros, til Mollnes sin lab ved Rikshopsitalet. Stillingen til sipendiat nummer to lyses ut i mai og kan ventes i oktober. Mollnes har store forventinger til de to ansettelsene. Andreas Barratt-Due fra Komplementgruppen skal være veileder for de to stipendiatene.

Andreas Barratt-Due. Foto: Øystein Horgmo, UiO

– Pedro skal jobbe med et helt nytt felt, forteller Mollnes. – Nemlig hvordan komplementsystemet kan bekjempe soppinfeksjoner, som er typiske mikrober som gir opportunistisk infeksjon.

I tillegg skal Medeiros se på hvilke av de hvite blodlegemene som er viktigst i førstelinjeforsvaret i en human fullblodsmodell, som Mollnes allerede har utviklet. Under industrioppholdet skal han være med på å lage en ny metode basert på antistoffer komplement-gruppen allerede har utviklet, for å påvise komplement-aktivering, som kan komme til kommersiell anvendelse.

Et krav fra Marie Skłodowska-Curie Actions er at stipendiatene ikke har jobbet idet landet de kommer til de siste tre årene. Hele poenget med ITN er kunnskaps- og kompetansedeling og nettverksbygging. Medeiros skal være et år i Mollnes sin lab, et halvt år i en lab ved Universitetet i Innsbruck og et halvt år i en industribedrift. I tillegg vil han og de andre stipendiatene utplaserers ved de tre sykehusene i konsortiet for å få innblikk i pasientenes situasjon.

Bildet kan inneholde: linje, tekst, design, diagram, parallell.
Oversikt over nettverkets planer for stipendiatenes utveksling. I tillegg til utplassering ulike steder møtes de til årlige sammenkomster og seminarer.

 

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 14. feb. 2020 07:44 - Sist endret 3. mars 2021 17:31