English version of this page

Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF)

Vi har ansvar for rådgivning og informasjon om nasjonale og internasjonale finansieringskilder til fakultetets forskere, samt bistand i søknadsskriving. EEF administrerer også fakultetets COFUND-prosjekt Scientia Fellows.

Vi hjelper forskerne med

 • Å forbedre søknader om eksternfinansiering
  Vi leser gjerne søknader og kan gi tilbakemeldinger. Går det tydelig fram at søknaden oppfyller intensjonene i utlysningen? inneholder den ord og uttrykk som evaluatorene vil lete etter?
 • Å få oversikt over relevante utlysninger
  Å vurdere hvilke utlysninger som passer særlig godt for bestemte aktiviteter, personer eller forskningsgrupper. Vi bidrar gjerne til å legge en langtidsplan for finansiering av aktiviteter.
 • Rutiner og regler for eksternfinansierte prosjekter
  Vi har oversikt over hvem som bistår i de forskjellige prosjektfasene: søknad, oppstart, drift og avslutning.
 • EU-portalen, administrativ informasjon, policybakgrunn m.m.
  Vi hjelper til med støttebrev (når forankringen og budsjettene er godkjent), og vi hjelper deg med elektroniske søknadsskjema og EU Participant portal.
 • Kursing
  Vi holder kurs om finansieringsmuligheter og søknadsskriving. Vi holder kurs med åpen påmelding, og vi kan komme og holde kurs til din enhet.

Vi samarbeider med avdeling for forskningstøtte på OUS.

Kontakter for

Felles epost-adresse: med-funding@medisin.uio.no  

Publisert 22. sep. 2014 12:22 - Sist endret 11. sep. 2019 11:06