English version of this page

Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF)

Vi har ansvar for rådgivning og informasjon om nasjonale og internasjonale finansieringskilder til fakultetets forskere, samt bistand i søknadsskriving. EEF administrerer også fakultetets COFUND-prosjekt Scientia Fellows.

Vi hjelper forskere i søknadsfasen

Forbedre søknader om eksternfinansiering

Vi leser gjerne søknader og kan gi tilbakemeldinger. Går det tydelig fram at søknaden oppfyller intensjonene i utlysningen? inneholder den ord og uttrykk som evaluatorene vil lete etter?

Få oversikt over relevante utlysninger

Vi hjelper med å vurdere hvilke utlysninger som passer særlig godt for bestemte aktiviteter, personer eller forskningsgrupper. Vi bidrar gjerne til å legge en langtidsplan for finansiering av aktiviteter.

Rutiner og regler for eksternfinansierte prosjekter

Vi har oversikt over hvem som bistår i de forskjellige prosjektfasene: søknad, oppstart, drift og avslutning.

EU-portalen, administrativ informasjon, policybakgrunn m.m.

Vi hjelper til med støttebrev (når forankringen og budsjettene er godkjent), og vi hjelper deg med elektroniske søknadsskjema og EU Funding and Tenders portal.

Kursing

Vi holder kurs om finansieringsmuligheter og søknadsskriving. Vi kan komme og holde kurs på din enhet.

Vi håndterer post-grant

Økonomisk rapportering

Vi støtter instituttene med den økonomiske rapporteringen av EU-prosjekter og sørger for et enhetlig system.

Scientia Fellows

Vi administrerer fakultetets MSCA COFUND prosjekt Scientia Fellows.

Vi samarbeider med avdeling for forskningstøtte på OUS.

Kontakter for

Felles epost-adresse: med-funding@medisin.uio.no  

Kontakt

med-funding@medisin.uio.no

Utlysninger

Funding opportunities - published calls (engelsk)

Upcoming calls - long term time line 

Veiviser

Prosedyrer for eksterne prosjekter (engelsk)

Scientia Fellows

Fakultetets MSCA COFUND postdoktor-program

Konsulentstøtte

Publisert 22. sep. 2014 12:22 - Sist endret 31. aug. 2021 10:50