Forskergrupper ved Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA)

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper ved Institutt for klinisk medisin. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet. De fleste gruppene består av medlemmer fra både UiO og Oslo universitetssykehus (OUS)

Enhet barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

Enhet voksenpsykiatri

NORMENT part UiO

NSSF

SERAF

Publisert 4. okt. 2017 13:44 - Sist endret 29. apr. 2020 13:35