Ekspert i genomikk ved humane immunsykdommer ansatt som ny direktør for NCMM

Universitetet i Oslo har ansatt dr. Janna Saarela, forskningsdirektør ved Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM), den finske noden i det nordiske EMBL-partnerskapet, som ny direktør for Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM).

Janna Saarela
Dr Janna Saarela. Foto: Kirsi Tuura

NCMM har gleden av å kunngjøre at dr. Janna Saarela, forskningsdirektør og assisterende direktør for FIMM, er ansatt som senterets nye direktør.

Dr. Saarela er nå leder for FIMM Technology Centre og professor II i medisinsk molekylær genetikk ved Universitetet i Helsinki. Hennes forskningsgruppe ved FIMM undersøker genomikken ved immunsykdommer, spesielt autoimmunitet og immunsvikt. Hun har også en MD fra Universitetet i Oulu, Finland.

Dr. Saarela etterfølger professor Kjetil Taskén, som gikk inn i en ny rolle som direktør for institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus i juni 2018. Evalueringskomitéen ble ledet av professor Giske Ursin, direktør for Kreftregisteret i Norge, og den endelige og formelle avgjørelsen om å ansette dr. Saarela ble tatt av tilsettingsrådet ved Universitetet i Oslo 24. september 2018.

Planer om å fremme NCMM som en betydelig, global aktør innenfor molekylærmedisin og translasjonell forskning.

Dr. Saarelas forskningsinteresser og kliniske ekspertise samt fokus på å forstå de biologiske signalveiene og mekanismene bak immunsykdommer passer svært godt inn i NCMMs vektlegging på translasjonell forskning. Hennes arbeid kompletterer arbeidet til mange av NCMMs eksisterende forskningsgrupper.

I en kommentar til den nye ansettelsen uttaler dr. Saarela: – Jeg gleder meg til å begynne som ny direktør for NCMM og, sammen med instituttets talentfulle gruppeledere, styrke samarbeidet med Universitetet i Oslo og Norges nasjonale sykehus og universiteter.

Dr Saarela fortsetter:

– Min generelle visjon er å videreutvikle og fremme NCMM som en betydelig aktør på det verdensomspennende kartet for molekylærmedisin, med en translasjonell tankemåte og teamorientert arbeidskultur. Jeg er stolt over å få muligheten til å videreutvikle NCMM fra fundamentet for dets nåværende sterke sider, bygd opp under ledelse av professor Kjetil Taskén.

Ansettelsen styrker NCMMs posisjon som et kraftsenter for kvinnelige forskere

I tillegg blir dr. Saarela den første kvinnelige direktøren innenfor det nordiske EMBL-partnerskapet. Hennes ansettelse styrker NCMMs posisjon som et kraftsenter for talentfulle kvinnelige forskere, der åtte av senterets 10 forskningsgrupper nå ledes av kvinner. 

Jens Petter Berg, styreleder for NCMM, uttaler:

– Jeg er svært glad for at dr. Janna Saarela har takket ja til stillingen som direktør for NCMM. Hennes forskningskapasitet, gode lederevner og visjon for fremtidig utvikling av senterets forskning innenfor bioteknologi og translasjonell medisin gjør henne til det perfekte valget for en slik rolle.

Jeg er også svært stolt over at NCMM har ansatt den første kvinnelige direktøren i det nordiske EMBL-partnerskapet. På vegne av styret for NCMM er jeg meget glad for å kunne ønske dr. Janna Saarela velkommen som senterets nye direktør.

Professor Iain Mattaj, Director General ved EMBL (European Molecular Biology Laboratory), tilføyer:

– Jeg har kjent Janna i mange år som en av drivkreftene bak de bemerkelsesverdige resultatene FIMM har oppnådd innenfor human genetikk og genomikk.

Ved å bringe hennes ekspertise til NCMM er jeg sikker på at det vil åpne seg nye og spennende muligheter for alle der, slik at forskningen deres kan løftes til et nytt nivå.

Eksisterende partnerskap vil være til fordel for NCMM

Utnevnelsen vil også være til fordel for det nordiske EMBL-partnerskapet for molekylærmedisin. Rekrutteringen av dr. Saarela fra partnerskapets finske node vil bidra til en ytterligere styrking av interaksjonene innenfor partnerskapet og bane vei for økt samarbeid mellom Finland og Norge.

Dr. Saarela er også involvert i en rekke pågående samarbeidsprosjekter, som Multiple Sclerosis Genetics Consortiums og det internasjonale samarbeidet om primær immunsvikt, samt deltakelse i EU-prosjekter som MultipleMS. Disse forbindelsene vil bidra til at NCMM kan øke samarbeidet med andre forskningsmiljøer både i Europa og resten av verden.

Ved siden av ansettelsen som direktør blir dr. Saarela gruppeleder ved NCMM og professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Hun får en også bistilling som forsker  ved Oslo universitetssykehus.

Professor Kjetil Taskén, direktør for Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus og tidligere direktør for NCMM, legger til:

– Jeg gratulerer NCMM med ansettelsen av deres nye direktør. Janna Saarela er etter min mening en fremragende forsker og leder. Med hennes medisinske bakgrunn og solide forskningsprogram er hun i en optimal stilling til å lede NCMM inn i fremtiden og følge nye strategier innenfor presisjonsmedisin og andre områder.

Jeg benytter også denne anledningen til å ønske Janna velkommen og gratulere henne med beslutningen om å slutte seg til de mange utmerkede forskerne ved NCMM og det utvidede norske forskningsmiljøet i det jeg tror vil bli et svært interessant arbeid. Jeg ser fram til å følge NCMM og Jannas utvikling fremover.

Dr. Saarela begynner offisielt i NCMM i januar 2019.

For mer informasjon, kontakt Annabel DarbyE: annabel.darby@ncmm.uio.no / T: 228 40941

 

Av Annabel Darby
Publisert 16. okt. 2018 09:31 - Sist endret 16. okt. 2018 12:18