Vil lindre senskader etter cellegift

Forsker Evandro Fei Fang og professor Hilde Nilsen er tildelt fem millioner kroner fra Rosa sløyfe-aksjonen. De skal forske på forebygging og lindring av senskader på hjertet ved behandling med cellegift.

Evandro Fei Fang og Hilde Nilsen

Forsker Evandro Fei Fang og professor Hilde Loge Nilsen under Rosa sløyfe-aksjonens tildeling 29. august 2019. Foto: Kreftforeningen.

Brystkreft er den vanligste typen kreft blant norske kvinner. Det finnes mer enn 46 000 overlevende etter brystkreft i Norge. Mange av disse opplever senskader etter behandlingen, blant annet er skader på hjertet vanlig etter cellegift-behandling. Dette kan igjen redusere livskvaliteten for mange pasienter.

– Avansert kreftbehandling redder og forlenger livet til flere enn noen gang tidligere. I dag overlever heldigvis 9 av 10 brystkreft, men for mange har den tøffe behandlingen en høy pris: De får senskader, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen. 

Naturlig molekyl kan beskytte og lindre

Evandro Fei Fang er tildelt fem millioner norske kroner fra Rosa sløyfe-aksjonen 2018.

I prosjektet vil Fang gjøre forsøk med tilskudd av et naturlig molekyl for å se om dette kan lindre skader på hjertet.

Molekylet, som er et vitamin B3-lignende stoff omdannes til molekylet NAD+ inne i cellene. NAD+ har stor betydning for cellenes produksjon av energi.

– Midlene vi har fått, skal vi bruke både til å finne ut om tilskuddet kan redusere skader på hjertet under behandling og om det kan lindre allerede oppståtte skader, sier Fang.

Forskerne skal følge pasienter under behandling og i ett år etterpå for å se om tilskuddet har gitt noen positiv effekt. 

En forløper til NAD+, NR, er allerede tilgjengelig som kosttilskudd i USA. 

Evandro Fei Fang, Anne Lise Ryel, Ellen Harris Utne
Fra venstre: Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, forsker Evandro Fei Fang og Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen. Foto: Kreftforeningen.

Tverrfaglig samarbeid

Prosjektet vil være et samarbeid på tvers av mange fagfelt. Det vil involvere eksperter som professorene Hilde Nilsen (DNA-reparasjon), Jürgen Geisler (brystkreft), Vessela N. Kristensen (brystkreft), Torbjørn Omland (hjerte- og kar) og Yvonne Böttcher (stoffskifte).

– Forskning på senskader etter brystkreftbehandling er helt avgjørende for å bedre hverdagen til de som er rammet, og ikke minst for at færre skal få senskader i fremtiden, sier Anne Lise Ryel. 

Flere tildelinger til våre forskere

Cecilie E. Kiserud. Foto: Kreftforeningen
Cecilie E. Kiserud, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, mottok 3 285 000 kroner for prosjektet «Seksuelle utfordringer etter brystkreft». Foto: Kreftforeningen.

 

Bjørn Naume
Bjørn Naume, professor II ved Institutt for klinisk medisin, fikk 1 900 000 kroner for prosjektet «Molekylære tester for pasienter med brystkreft». Foto: Kreftforeningen.

Midler fra Rosa sløyfe-aksjonen

Målet med aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon, øke kunnskapen om brystkreft, samt å støtte forskning på brystkreft. Siden 1999 har aksjonen bidratt med over 250 millioner kroner. 

Av Thomas Olafsen
Publisert 29. aug. 2019 15:08 - Sist endret 30. aug. 2019 15:29