Nasjonalt dekanmøte på Lillehammer

MED-fakultetet ledet nasjonalt dekanmøte på Lillehammer i slutten av mai med viktige spørsmål innen både forsking og undervisning på agendaen.

Dekan Ivar Gladhaug leder Nasjonalt dekanmøte 2019

Dekan Ivar Gladhaug ledet Nasjonalt dekanmøte 2019 på Lillehammer. Deltakere i paneldebatt er dekan Bjørn Gustafsson, NTNU, statssekretær Rebekka Borsch, Kunnskapsdepartementet, avdelingsdirektør Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet og professor Ole Solheim, NTNU. Foto: Astrid Holø, UiO

Nasjonalt dekanmøte er et viktig samarbeidsforum mellom de norske universitetene som har legeutdanning. I år og neste år ledes nasjonalt dekanmøtet av Oslo ved dekan Ivar Gladhaug. – Vi hadde et vellykket møte på Lillehammer, forteller Gladhaug. – Til stede på møtet var i tillegg representanter for politisk ledelse i både Kunnskapsdepartementet, Helsedepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fortsetter han.

Forskning i primærhelsetjenesten og på sykehus

Planene for økt helseforskning i primærhelsetjenesten sto blant annet på agendaen. Vilkårene for klinisk forskning i sykehusene var et annet viktig tema som ble diskutert. – Legene opplever et stadig større «pasientproduksjonspress» som kan gjøre at det blir mindre tid og muligheter for våre klinisk ansatte for å kunne drive forskning i sykehusavdelingene, forklarer Gladhaug.

Økt opptak av medisinstudenter i Norge

Innen undervisning diskuterte institusjonene hvordan de skal få til økt opptak av medisinstudenter i Norge. Grimstadkomiteen, som skal utrede planene for økt opptak av medisinerstudenter i Norge, har fått inn mange innspill som ble diskutert. – Det er forventet at fakultetet øker opptaket fra 220 til opp mot 360 studenter, forteller dekanen. – Vi er nå i ferd med å undersøke hvordan dette kan gjøres, og vi kan bli nødt til å benytte oss av flere sykehus i regionen for å få det til.

 

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 14. juni 2019 13:59 - Sist endret 14. juni 2019 14:02