English version of this page

Åtte år i Jahrepriskomiteen

Harald Stenmark avslutter sin innsats som leder for Jahrepriskomiteen med årets tildeling. Prisutdelingen er en feiring av forskningen, litt løsere i snippen enn i 2011, men fortsatt like verdig og prestisjefullt.

Harald Stenmark og Anette Sørensen

Harald Stenmark og Anette Sørensen takker for seg etter åtte år som leder og sekretær for Jahrepriskomiteen. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Professor Harald Stenmark har ledet Jahrepriskomiteen i åtte år.

– Prisen er en av de største og mest prestisjetunge prisene i Norden innen feltet. En tradisjonsrik pris som setter lys på noe av toppforskningen i Norden, sier Stenmark som synes vervet som komiteleder har vært spennende.

Oversikt over toppforskningen i Norden

Stenmark har blant annet satt pris på anledningen til å møte noen av de fremste forskerne i Norden gjennom sitt lederverv i komiteen. – Vi får inn veldig mange forslag, og det er interessant å lære litt om den medisinske forskningen som foregår i bunnen, forklarer han.
– Det er gøy å se at det foregår så mye bra forskning som jeg ellers ikke ville visst om innenfor andre fagfelt enn mitt eget, fortsetter Stenmark. Han har også vært veldig fornøyd med samarbeidet i komiteen. De har hatt en god kollegial tone på møtene som har gjort det hyggelig å treffes og lett å få gjennomført oppgaven.

Jahreprismedaljen
Jahreprismedaljen som deles ut sammen med prispengene. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Anders Jahre og prisen

Anders Jahre (1891–1982) var en norsk skipsreder og næringsdrivende.

Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme ble opprettet etter flere store donasjoner til UiO fra skipsrederen. Halvparten av avkastningen fra Anders Jahres Fond går til fremme av medisinsk vitenskap og forskning. Resten deles mellom det juridiske område og det kjemisk/tekniske område.

Anders Jahre hadde spesiell interesse for medisin. Han bestemte at en del av avkastningen av fondet skulle benyttes til utdeling av en årlig nordisk medisinsk pris for internasjonalt sett oppsiktsvekkende arbeid.

Anders Jahres medisinske pris ble første gang utdelt i 1960. Siden 1965 har prisen blitt delt i to: en hovedpris og en pris for yngre forskere. I 1961 ble Anders Jahre kreert til doctor juris honoris causa ved Universitetet i Oslo, og i 1963 til medisinsk æresdoktor ved Lunds universitet. Han var æresmedlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Det Nordiske Medisinske Selskap i Stockholm.

De andre medlemmene av komiteen kommer fra hvert av de andre nordiske landene. – I prisens statutter står det at komiteen skal ha en leder fra Universitetet i Oslo, og så skal det oppnevnes representanter fra de andre nordiske landene, forklarer Stenmark. Professor Seppo Meri (Universitetet i Helsinki), professor Lars Bo Nielsen (Universitetet i Aarhus), professor Cecilia Lundberg (Lunds universitet) og professor Magnus Karl Magnusson (Universitetet på Island) er de øvrige faste medlemmene av komiteen. I tillegg har hver representant varamedlemmer. Professor Ludvig Sollid er vara for Stenmark.

Løsnet på snippen

I år er det kun lederen som skiftes ut. Sekretæren følger også lederen. Man skifter ellers bare ut to av medlemmene i komiteen av gangen. På den måten opprettholder man kontinuitet. Komiteen har en fast struktur på arbeidet med å gjennomgå alle innstillingene som på denne måten opprettholdes.

Det har ikke skjedd så mange endringer siden Stenmark overtok ledervervet. Utdelingene har foregått helt etter planen hvert år.

Hverken Harald Stenmark eller Anette Sørensen kan huske at det har vært noen overraskelser i prosessen. – Det er like stort hver gang, forteller Sørensen. – En eneste liten endring verdt å snakke om må være at vi har løsnet litt på snippen, forteller Stenmark. – Tidligere var kleskoden kjole og hvitt til festlighetene, og det ble alltid danset polonese. Dette har vi nå forenklet til smoking. Polonesen er det for lengst slutt på etter råd fra de dyktige arrangørene ved Universitetet som hjelper oss med det praktiske.

En stor glede

– Det er viktig å få sagt, sier Anette Sørensen, at dette arbeidet har vært forbundet med en veldig stor glede. Å få lov til å hylle det arbeidet som har vært gjort og det som har utmerket seg ekstra. Å få slippe gleden løs. – Ja det er alltid veldig hyggelig å ringe prisvinnerne, stemmer Stenmark i med et smil.

Stenmark mener at det ligger forbedringspotensiale i oppmøtet på prisforelesningene. Det er litt synd at ikke flere benytter sjansen til å høre på noen av Nordens største forskere. Det var bra i fjor. Når vi har hatt norske prisvinnere er det lettere å få et stort publikum, forteller de.

Jahreprisvinnere 2011 - 2019
Jahreprisvinnerne i Stenmarks periode som komitéleder fra 2012 til 2019. I øverste rekke hovedprisvinnerne. Oversikt over prisvinnere med navn på prisens nettsider. I 2016 var det ingen pris da man vurderte å gå over til en større utdeling annethvert år.

Årets Jahreprisutdeling

I oktober skal Stenmark dele ut sine siste Jahrepriser. Hovedprisen på 1 million kroner går til professor Carl-Henrik Heldin ved Uppsala Universitet. Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere deles i år mellom førsteamanuensis Lars Tjelta Westlye ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og førsteamanuensis Jenny Mjösberg fra Karolinska Institutet, Stockholm.

Anette Sørensen og Harald Stenmark
Anette Sørensen og Harald Stenmark, avtroppende sekretær og leder for Jahreprisen. Et godt samarbeid mellom leder og sekretær for Jahrepriskomiteen har vært uvurderlig. Anette har gjort en formidabel innsats, sier den fornøyde avtroppende komiteleder Stenmark. Foto: Øystein Horgmo, UiO

 

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 20. aug. 2019 09:41 - Sist endret 31. aug. 2019 23:30