Vil hjelpe tenåringer i Malawi til bedre seksuell helse

MedHum-aksjonen 2020 samarbeider med Redd Barna. Målet er å bidra til bedre seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for unge i Malawi.

Foto av unge i Malawi.

Foto: Peter Gratzer, Redd Barna.

Siden 1991 har Medisinstudentenes Humanitæraksjon samlet inn over 22 millioner kroner til primærhelse- og forebyggende arbeid i lav- og mellominntektsland verden over.

Sammen med Redd Barna skal MedHum til og med 2020 bidra til bedre seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) for unge mennesker i Malawi. Målet er å redusere sykdom og dødelighet hos mor og barn ved å forebygge tenåringsgraviditet. Samtidig er målet å sikre støtte og helsehjelp for tenåringsmødre og deres barn.

Om MedHum

 • MedHum er alle norske medisinstudenters humanitæraksjon
 • Et initiativ av Norsk medisinstudentforening, studentforeningen i Den norske legeforening.
 • Samler inn penger til et prosjekt som fremmer primærhelse i et av verdens fattigste land.
 • MedHum driver omfattende opplysningsarbeid om alvorlige helseforhold i fattige deler av verden.

Aksjonens hovedmål

Hovedmålene med aksjonen er å:

 • øke og styrke tilbud og tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse til alle jenter og gutter. 
 • forbedre tilgang på helsetilbud rettet mot unge gravide kvinner og tenåringsmødre
 • innhente erfaringer og kunnskap, og sørge for å nå ut til ungdom med SRHR-tilbud med kunnskapsbasert praksis 

Store utfordringer i Malawi

Malawi, som er et land inneklemt mellom Mosambik, Tanzania og Zambia, er et av verdens fattigste land. Vi vet for eksempel at:  

 • I Malawi blir hver tredje jente gravid i tenårene.
 • To av fem jenter er gift før de fyller 18 år.
 • Tenåringsgraviditet er knyttet til høy mødre- og barnedødelighet
 • De aller fleste ungdommer har ikke tilgang på moderne prevensjonsmidler
 • Landet har også store utfordringer knyttet til hiv og aids
  Publisert 3. okt. 2019 16:01 - Sist endret 4. okt. 2019 23:20