Vi gratulerer OUS med 10-årsjubileum!

– I dag gratulerer vi alle ansatte ved Oslo universitetssykehus med tiårsjubileum og feirer vårt viktige samarbeid, sier dekan Ivar Prydz Gladhaug. 

Instituttleder Dag Kvale, konstituert direktør ved OUS, Morten Reymert og dekan Ivar Prydz Gladhaug feirer universitetssykehusets 10-årsjubileum. Foto: Eli Synnøve Gjerde, UiO.

Instituttleder Dag Kvale, konstituert administrerende direktør ved OUS, Morten Reymert og dekan Ivar Prydz Gladhaug feirer universitetssykehusets 10-årsjubileum. Foto: Eli Synnøve Gjerde, UiO.

Helt siden Rikshospitalet ble etablert i 1826 har Det medisinske fakultet og sykehuset vært symbiotisk forbundet i et forhold som har endret og utviklet seg enormt gjennom årene.

Under planleggingen og dannelsen av Oslo universitetssykehus var fakultetet tett involvert, og endringen i sykehusstrukturen som ledet frem til OUS førte i sin tur til en omorganisering av fakultetet. Det har etter dette vært et bærende prinsipp at samarbeidet styrkes ved felles lederlinje og felles forskningsgrupper mellom fakultet og universitetssykehus. Dette viste seg å være viktige og kloke valg også for Universitetet i Oslo.

I dette jubileumsåret for institusjonen er det viktig å feire alle de ansatte. Det er også de som gjør det mulig for våre studenter å få den opplæring og øvelse de trenger for å utvikle seg til dyktige og etisk bevisste leger og helsepersonell. I sin tur kan sykehuset igjen nyttiggjøre seg de tidligere studentene som ansatte. Det viser igjen det nære samarbeidet og avhengighetsforholdet mellom våre to institusjoner.   

Vi feirer også forskningssamarbeidet og aktiviteten i OUS. Svært mange av fakultetets publiserte forskningsartikler og avlagte ph.d.-grader er kommet som et resultat av, og er helt avhengig av samarbeidet med sykehuset. Sammen bidrar vi til at studentene får forskningsbasert undervisning og at pasientene kan få bedre behandling i fremtiden. Ut av dette samarbeidet oppstår det også innovasjon og nyvinninger innen diagnostikk og behandling som kommer samfunnet og individet til gode.

Vi gratulerer Oslo universitetssykehus og alle ansatte med jubileet og ser frem mot de neste tiårenes samarbeid om undervisning, forskning og innovasjon.

Dekan Ivar Prydz Gladhaug og Det medisinske fakultet. 

Publisert 29. aug. 2019 08:48 - Sist endret 30. aug. 2019 15:48