Anne Spurkland vinner Forskningsrådets formidlingspris

Immunolog Anne Spurkland ved UiO vinner Forskningsrådets formidlingspris i 2021 for sin uredde formidling og folkeopplysning om immunforsvaret.

Bildet kan inneholde: smil, bygning, forsker, hvit kåpe, skjorte.

Professor Anne Spurkland har vunnet NFRs formidlingspris. Foto: Hanna Chan/UiO

- Jeg er veldig glad for å få Forskningsrådets formidlingspris for 2021, sier Anne Spurkland, og fortsetter:

- Mange universiteter i Norge har nå en årlig formidlingspris som de deler ut til en av sine egne forskere. Jeg synes det er verdifullt at Forskningsrådet i tillegg har en nasjonal formidlingspris. Det blir som å ha både kretsmesterskap og norgesmesterskap i forskningsformidling. Prisene synliggjør at formidling er en viktig del av forskernes arbeid.

Kunnskapsbasert debatt om pandemien

Forskningsrådet skriver i en pressemelding at «Professor Anne Spurkland har vært en synlig stemme i debatten om koronapandemien. Gjennom flere hundre intervjuer og utspill i media har Spurkland kommentert og svart på pandemirelaterte spørsmål fra alle lag av befolkningen. Samtidig har hun utfordret myndighetenes arbeid med pandemien. Samlet sett har hun bidratt til en kunnskapsbasert debatt om pandemirelaterte spørsmål. Juryen fremhever videre i sin begrunnelse at prisvinneren i samme periode har skrevet en populærvitenskapelig bok om immunforsvaret som har høstet gode kritikker.»

– De siste ti årene jeg hatt en klar ambisjon om å drive effektiv formidling av immunologisk kunnskap til folk flest. Etterspørselen etter slik innsikt økte dramatisk under pandemien. Da er det bra at noen var godt forberedt på å kunne formidle. Pandemien har også vist at vi trenger å investere i grunnforskning og i forskere som stiller spørsmål vi ennå ikke vet om vi trenger å vite svaret på, sier Spurkland.

Fremragende forskningsformidling

I meldingen fra Forskningsrådet gratulerer også Henrik Asheim, minister for forskning- og høyere utdanning og Mari Sundli Tveit, administrerende direktør for Forskningsrådet, Anne Spurkland med den viktige og velfortjente prisen:

– Jeg vil gratulere Anne Spurkland med prisen for fremragende forskningsformidling. Prisen er et uttrykk for at hun på en engasjerende måte formidler immunologisk forskning. På lettfattelig, men innsiktsfullt og ærlig vis, evner hun å forklare alle aspekter ved immunforsvaret og dets betydning for alle mennesker, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Klar og tydelig formidler i flere kanaler

Juryens begrunnelse fremhever at prisvinneren har gjort formidling til en integrert del av sitt virke som forsker. Vinneren har blant annet skrevet flere bøker, vært synlig som samfunnsdebattant, og er en ivrig blogger.

Spurkland er en klar og tydelig formidler. Hun bidrar ofte til folkeopplysning i mediene og gjør forskning relevant for alle. Hun nyter også stor anerkjennelse i sitt fagmiljø. Det var nærmere 30 nominerte til årets formidlingspris, og nivået var gjennomgående høyt. Juryen mener at det reflekterer den utviklingen som skjer innenfor norsk forskningsformidling, og vil gjerne gi honnør til det gode arbeidet som gjøres.

– Befolkningen har generelt stor tillit til forskning, og god forskningsformidling er avgjørende for å opprettholde denne tilliten. Tillit skapes ved å åpent kunne kommunisere alle aspekter ved forskning, også dens utfordringer. Spurkland har gjennom sin formidling gitt fremragende bidrag til kunnskapsbasert debatt, og hun er en svært verdig vinner, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Formidlingsprisen på 500 000 kroner ble delt ut av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i forbindelse med den nasjonale åpning av Forskningsdagene 2021 i dag.

Tidligere vinnere er blant annet Anne Sverdrup-Thygeson, Bjørn Samset og Anine Kierulf.

Juryen for formidlingsprisen er:

•          Hanne Karde (kommunikasjonssjef, UiT Norges arktiske universitet)

•          Henrik Svensen, (seniorforsker, Universitetet i Oslo)

•          Marit Simonsen (redaktør, Store norske leksikon)

•          Knut Olav Åmås (direktør i stiftelsen Fritt Ord)

•          Asle Haukaas, (kommunikasjonsdirektør, Veterinærinstituttet)

•          Marit Møllhausen (rådgiver, Forskningsrådet)

 

 

Publisert 22. sep. 2021 15:58 - Sist endret 22. sep. 2021 15:58