Aktuelle saker om MED i 2021

Mann som tenker
Publisert 7. juli 2021 14:50

Gjennom fire episoder av forskningsprogrammet Abels tårn på NRK får du være med på de nyeste forskningsmetodene og diskusjonene om et av våre største mysterier: Hva er bevissthet?

Bildet kan inneholde: frisyre, smil, erme, magenta, elektrisk blå.
Publisert 16. feb. 2021 16:50

Sommeren 2021 ruller UiO ut en ny praksisordning der medisin- og helsefagstudenter får muligheten til sommerjobber i forskjellige bedrifter og industri innen helsenæringen. Interessen er så stor at ordningen er utvidet før lansering.

Stoler i et tomt auditorium
Publisert 18. jan. 2021 14:58

Studentene er spurt om hvordan de opplever overgangen til digital undervisning og eksamen. Erfaringer fra den digitale undervisningen kan brukes til å gi undervisningen et kvalitetsløft.