English version of this page

UiO inngår avtale med Roche

UiO har inngått en samarbeidsavtale med legemiddelselskapet Roche for å styrke innovasjon innen livsvitenskap.

UiO og Roche kan samarbeide om en praksisordning, undervisning, mentorordning og forskning. Foto: National Cancer Institute on Unsplash

Denne avtalen er et viktig skritt for å minske gapet mellom næringsliv og akademia. Vi er avhengige av å skape samarbeid mellom de ulike delene av samfunnet for å løse de globale utfordringene vi står overfor på en bærekraftig måte, sier Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon, og fortsetter:

Bildet kan inneholde: klær, erme, halsbånd, dress skjorte, blazer.


- Roche er en samarbeidspartner i de store ambisjonene vi har for innovasjon og entreprenørskap. Det er flott at vi allerede har et konkret samarbeidsprosjekt, en praksisordning, der studentene kan være ute i bedrift og tilegne seg gjennom det et mer innovativt tankesett allerede i studieløpet, sier Sandset.

Medisinsk innovasjon gjennom samarbeid

Roche har hatt en aktiv tilstedeværelse i Norge og samarbeid med ulike forskningsmiljøer, som Vaccibody, et internasjonalt selskap som springer ut av grunnforskningsmiljøer ved UiO. Det er likevel først nå det undertegnes en konkret samarbeidsavtale med UiO og Det medisinske fakultet.

Bildet kan inneholde: briller, briller, panne, hår, kinn.
Karsten Bruins Slot. Foto: Roche

- Vi i Roche ønsker å fremme medisinsk innovasjon i Norge gjennom enda tettere og konstruktivt samarbeid mellom næringslivet og akademia. Vi ønsker å dele av ekspertisen vi besitter som et av verdens største bioteknologiselskaper og vi håper at dette samarbeidet vil danne grunnlag for enda flere samarbeid med utdanningssektoren gjennom både mentorprogram, praksisplasser og felles vitenskapelige forskningsprosjekter, sier Karsten Bruins Slot, medisinsk direktør i Roche Norge.

Avtalen inkluderer at Roche åpner for at opptil fire medisin- og helsefagstudenter kan ha sommerjobb i deres toppmiljøer. Roche vil fremover også kunne bidra til undervisningen på flere nivåer, mentorordning, forskningssamarbeid og nye møteplasser mellom forskere og næringsliv.

Nyskapende tenkemåter

For å styrke samarbeid og utveksling mellom industri og akademia er det et mål for UiO at studenter og forskere får innblikk i næringslivets tenkemåte. Universitetet har på sin side mange talenter innen medisin og helsefag som kan være en stor verdi for bedriftene. 

Bildet kan inneholde: klær, kinn, smil, øyenbryn, kjeve.
Hilde Nebb. Foto: Øystein Horgmo

- Gjennom samarbeid med næringslivet styrker vi vår innovasjonskultur og vi får frem synergier i hverandre ved å jobbe side om side. Som en del av vårt langsiktige innovasjonsarbeid ønsker vi at studenter og forskere blir koblet tettere mot næringslivet, slik at de kan skape forskningsnettverk og kunnskap om nye karriereveier. Samarbeidet med Roche er viktig for å få til dette, sier Hilde Nebb, visedekan for innovasjon og internasjonalisering, og fortsetter:

- Gjennom vår nye praksisordning oppnår vi nettopp det at studentene kommer tettere på arbeidslivet slik at de kan gjøre seg noen erfaringer som også styrker en i studiene og forskningen, sier Nebb, og avslutter med videre ambisjoner: 

- Vårt neste mål er å få på plass et mentorprogram som ytterligere vil styrke samarbeidet med Roche og utvekslingen mellom våre to verdener.

Publisert 11. feb. 2021 18:15 - Sist endret 22. feb. 2021 14:17