Hans Mossin ny direktør på MED

Universitetsstyret vedtok 8. mars 2022 å ansette Hans Mossin som fakultetsdirektør ved Det medisinske fakultet.

Fakultetsdirektør Hans Mossin

Fakultetsdirektør Hans Mossin. Foto: Silje M. Kile Rosseland, UiO

Tidligere administrasjonssjef for Institutt for klinisk medisin, Hans Mossin, gikk 1. august inn i rollen som fungerende fakultetsdirektør ved MED. Han har derfor allerede kommet langt med å gjøre seg godt kjent med administrasjonen ved fakultetet. Særlig har oppryddingen i organiseringen av enheter som er direkte lagt under fakultetet vært nyttig for et godt overblikk. ARK-prosjektet som er godt i gang på fakultetet er også veldig godt timet for en ny direktør.

Dekan Ivar P. Gladhaug er svært fornøyd med at vi nå har fått Hans Mossin på plass som fakultetsdirektør. Han understreker at Hans er særdeles godt kvalifisert for denne stillingen idet han kjenner både Universitetet sentralt og Det medisinske fakultet spesielt etter hans lange periode som administrasjonssjef ved Universitets største institutt, Klinmed. – Jeg har samarbeidet tett og godt med Hans helt fra 2012, og jeg er helt sikker på at han er et godt valg for fakultetet, både nå og i årene som kommer, konstaterer dekan Gladhaug.

Noen ord med den nybakte fakultetsdirektøren

– Gratulerer med fast direktørstilling ved Det medisinske fakultet. Hvordan synes du overgangen fra institutt til fakultet har vært så langt?

– Tusen takk. Jeg synes overgangen har vært ganske stor, men ikke overveldende. Fakultetet er en annen del av organisasjonen med et bredere ansvarsområde enn der jeg kommer fra og hvor man ser mye mer til bl.a. UiO sentralt, enn man gjør på institutt. Man møter mange nye mennesker, men også mange tidligere kjente etter mange års arbeide på UiO. Det har vært nyttig å komme fra og ha med seg erfaring fra en annen del av organisasjonen, og kanskje særlig fra Klinmed som utgjør en stor del av fakultetet. På den måten har mye vært kjent, men selvsagt er det oppgaver og utfordringer som jeg er ukjent med og som jeg må sette meg inn i.

– ARK-undersøkelsen og arbeidet med denne blir en god fot i bakken for meg å få som ny direktør. En veldig god start! At vi nå også kommer igjen med jevnlige gjentakelser og ny undersøkelse allerede om 3 år passer jo veldig fint. 

– Har du noen hjertesaker fremover?

– Jeg har veldig sans for struktur og orden. Jeg liker å sette ting i system. I tillegg er det å få mennesker til å fungere sammen noe som trigger meg. Det er klart at i en så stor organisasjon som det fakultetet er, og så sentralt i Universitetet som fakultetet er, så er det mange slike oppgaver jeg ser frem til å arbeide med. En av disse oppgavene, som jeg allerede har brukt tid på, er UiO IT, som har vært en vanskelig sak, men som vi nå forhåpentligvis begynner å se en løsning på.  

– En annen viktig sak for fakultetet akkurat nå er pågående forhandlinger med Sørlandet Sykehus for å legge til rette for fremtidig desentral undervisning. Jeg håper vi skal klare å lande en avtale til beste for studenter, sykehus og fakultet.

– Det er også viktig for meg at samarbeidet mellom nivåene på fakultetet er godt nok. Vi har behov for tillitsfulle relasjoner mellom fakultet og instituttene. Vi må være åpne for å identifisere og ta tak i områder der vi kan forbedre. Det er kostbart å ikke samarbeide godt nok og tillitsfullt nok. For meg er det også viktig å delegere slik at ulike ledere opplever at det er samsvar og balanse mellom ansvar og myndighet.

– Hva gleder du deg mest over nå som du har fått direktørstillingen?

– Det er klart at når man sitter utenfra på instituttnivå og ser på fakultetet danner man seg ulike bilder av organisasjonen. Så kommer man ombord og lærer den nye organisasjonen bedre å kjenne, og jeg må si at jeg har blitt både glad og imponert, for det er veldig mye som er på stell. Det er mange hyggelige og dyktige kolleger her på MED-fakultetet. Det har absolutt vært en hyggelig og positiv opplevelse. Når det er sagt så må si at jeg har kjent litt på at jeg har satt Klinmed i en litt vanskelig situasjon siden prosessen med tilsettingen har vært lang.

– Kan du fortelle litt om organisasjonsopprydningen du har begynt å jobbe med i høst som fungerende direktør?

– Vi har dannet en gruppe som består av Eivind Engebretsen, Gaute Frøisland, Stina Mosling og meg. Vi har begynt å gjennomgå og eventuelt supplere formalia på de ulike sentrene. Til nå har vi fått opp vårt nyetablerte senter, som er tverrfakultært i samarbeid med MN-fakultetet: Enhet for innovasjon, ofte omtalt som Veksthuset for Livsvitenskap. Organisasjonskartet skal oppdateres for SHE (Centre for Sustainable Healthcare Education) og vedtas sannsynligvis på fakultetsstyremøte 8. mars. Vi har også begynt å jobbe med mandat, strategi og formalia for HUS (Helsevitenskapelig utdanningssenter). Vi regner med å legge frem endringer for drøfting og vedtak gjennom både idf-møtene og fakultetsstyret i løpet av våren og sommeren for de fleste sentrenes vedkommende. Hensikten er at det skal bli mer oversiktlig og lettere å forstå hva sentrene skal bidra med etter gjennomgangene.

Hva liker du minst ved den nye jobben? Eller er det noe du gruer deg til å ta fatt på?

– Det må uten tvil være det nært forestående dekanvalget.

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 8. mars 2022 16:00 - Sist endret 9. mars 2022 09:35