Aktuelle saker om MED i 2022

Forskningsstand
Publisert 7. sep. 2022 16:28

Forskningsdagene: 22. september kan unge og gamle boltre seg på Teknisk museum med gratis Forskerfestival om kroppen vår.

Signering av samarbeidsavtale
Publisert 1. juni 2022 16:36

Senter for Medisinsk etikk og fakultetet har signert en ny samarbeidsavtale, en Memorandum of Understanding (MOU), som formaliserer deres etikk-samarbeid med FERCAP og de tre thailandske medisinske fakultetene.

Ukrainske forskere som har fått muligheter ved UiO sammen med våre forskere ved MED-fakultetet
Publisert 20. apr. 2022 16:11

Tre ukrainske forskere skal jobbe i labene til Charlotte Boccara, Espen Melum og Johannes Hov. De håper at flere miljøer får muligheten til å ta imot gjesteforskere fra Ukraina.