Aktuelt

Aktuelle saker

  • 280218_oh_007 EU-støtte gir 250 nye årsverk til MED 7. mars 2018

    Det medisinske fakultetet får støtte til et nytt, stort internasjonalt postdoktorprogram – Scientia Fellows II, hvor både karriereutvikling for unge og lovende forskere og innovasjon er sentralt. Store aktører innen helsenæringen er med på laget.

  • forside_life_science_bilag_660 Livsvitenskapsbilag i Aftenposten 8. feb. 2018

    I dagens bilag i Aftenposten kan du lese om UiOs nye innovasjonsprogram SPARK Norway og mye annet som skjer på livsvitenskapsfeltet både ved og utenfor UiO. Les bilaget og gjør deg klar til neste ukes Oslo Life Science-konferanse.

  • spark_logo_broad Innovasjon ved UiO: Seks team klare for SPARK Norway 1. feb. 2018

    Seks nye team tas opp i UiOs innovasjonsprogram SPARK Norway. De skal videreutvikle egne ideer innen helserelatert livsvitenskap slik at de kommer pasienter og samfunn til gode.

Arrangementer

6. juni 2018 17:00 - 19:00 , TBD
11. sep. 2018 09:00 - 14. sep. 2018 15:00 , Soria Moria Hotel, Oslo

The 9th Nordic EMBL Partnership Meeting will be hosted by NCMM in Oslo.