English version of this page

Innovasjon ved Det medisinske fakultet

Medisinsk innovasjon redder liv – hver eneste dag.

Innovasjon er en av pilarene som fakultetet bygger virksomheten sin på. Eksempler på medisinsk innovasjon kan være:

  • Ny anvendelse av medikamenter
  • Nye medisiner
  • Nye metoder for behandling

Lysende lyspære

Veksthuset for livsvitenskap

Veksthuset for livsvitenskap er Universitetet i Oslos nye innovasjonsenhet for livsvitenskap. Veksthuset skal hjelpe forskere og studenter med å modne innovasjonsideer i tidlig fase, og er et samarbeid mellom Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Tegning av to mennesker som går inn en åpen dør

Senter for digitalt liv Norge

Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk forskning og innovasjon. Senteret ledes av NTNU i nært samarbeid med UiO og UiB. Det medisinske fakultet har ansvar for arbeidsgruppen Innovasjon & næringssamarbeid.

UiO:Livsvitenskap

MED jobber tett med UiO:Livsvitenskap, som er en tverrfaglig satsing som skal styrke kvalitet og samhandling i forskning. Satsingen skal fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse.

Innovasjon på UiO

Følg MED på sosiale medier