English version of this page

Innovasjon ved MED

Medisinsk innovasjon redder liv – hver eneste dag.

Innovasjon er en av pilarene som fakultetet bygger virksomheten sin på. Eksempler på medisinsk innovasjon kan være:

  • Ny anvendelse av medikamenter
  • Nye medisiner
  • Nye metoder for behandling

Lysende lyspære

Senter for digitalt liv Norge

Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk forskning og innovasjon. Senteret ledes av NTNU i nært samarbeid med UiO og UiB. Det medisinske fakultet har ansvar for arbeidsgruppen Innovasjon & næringssamarbeid.

UiO:Livsvitenskap

MED jobber tett med UiO:Livsvitenskap, som er en tverrfaglig satsing som skal styrke kvalitet og samhandling i forskning. Satsingen skal fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse.

Kontakt

Følg MED på sosiale medier