English version of this page

Covid-19 stopper ikke internasjonale forskere

44 forskertalenter fra hele verden har kommet til UiO under Scientia Fellows-programmet det siste året for å drive medisinsk forskning og innovasjon i de fremste forskningsmiljøene. 

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, fotografering.

Scientia Fellows lunsjmøte: nye former for å møtes under pandemien.

- Vi var midt i andre rekrutteringsperiode, da Europa stengte ned i mars. Vi er glade for at de unge forskerne på tross av ekstra utfordringer ser Norge og UiO som et attraktivt sted der de kan forske i internasjonalt sterke forskningsmiljøer, sier koordinator for Scientia Fellows programmet professor Hilde Nebb, visedekan for innovasjon og internasjonalisering.

- EU har signalisert stor fleksibilitet i denne situasjonen vi nå er i, noe som gir oss en trygghet på at vi vil lykkes med å beholde full fremdrift i dette store mobilitets- og forsknings- og innovasjonsprogrammet, fortsetter hun. 

UiOs største EU-prosjekt

Scientia Fellows er UiOs største EU-prosjekt med et totalbudsjett på 250 millioner. På grunn av de gode resultatene i første periode fra 2014 til 2019, valgte EU å støtte programmet en ny femårsperiode fra 2019 til 2024, der rundt 100 forskere skal drive eksellent forskning og innovasjon der de også kan delta i karrierefremmende kurs. I programmets første runde ble det ansatt over 80 forskere fra 33 land.

Med dagens situasjon er det blitt enda viktigere å styrke internasjonal forskning og innovasjon innen livsvitenskap. De globale problemene vi står overfor trenger internasjonale løsninger. Scientia Fellows bidrar til den beste forskningen og fremmer internasjonalisering, både i forskningsmiljøene i Norge og alle landene Scientia Fellowsene kommer fra. Vi ser frem mot å kunne styrke forskningsmiljøene med enda flere internasjonalt sterke forskertalenter, sier Hilde Nebb.

Store ambisjoner for forskning og innovasjon

I den første utlysningen ble det ansatt 18 fellows som skulle begynne sine forskningsopphold i 2020. På tross av begrensninger som følge av Covid-19-pandemien har de fleste kommet i gang med prosjektene sine. Nåløyet for å komme inn på programmet er trangt, men jobben med å komme gjennom er mer enn verdt det, ifølge fellowsene.

- Jeg søkte Scientia Fellows fordi det ga meg muligheten til å forme mitt eget prosjekt innen feltene jeg synes er interessante, sier Filipa Vaz, Scientia Fellows som kom til Oslo i januar.

Grunnutdannelsen hennes er mikrobiologi, men hun ble fascinert av immunologi i sitt doktorgradsprosjekt ved Oxford. Muligheten for et interdisiplinært prosjekt var en av faktorene som var avgjørende for å søke Scientia Fellows.

- Jeg forsker på hvordan lokale responser trigger systemiske responser. Ved å forske frem kunnskap om disse mekanismene kan vi få bedre behandling, for eksempel vaksiner som kan gis oralt, for autoimmune sykdommer og kreft. Jeg ser også potensialet for innovasjoner i prosjektet som kan kommersialiseres. Derfor er kurs som postdoktor-programmet og Helseinnovatørskolen et stort pluss ved Scientia Fellows, sier Filipa Vaz.

Karriereutvikling gir flere muligheter

Denis Reis de Assis forsker på underliggende patologiske årsaker til mentale lidelser. Han fremhever muligheten for å fordype seg i forskningsfeltet sitt i Scientia Fellows, men vektlegger også fokus på karriereutvikling og overførbare ferdigheter.

- Jeg håper å kunne publisere to artikler i første halvår av 2021. Jeg har også nettopp tatt et postdoktorkurs i ledelse og skal veilede bachelor-studenter, for å praktisere og styrke ferdigheter i ledelse og veiledning, sier Denis Reis de Assis.

- Nå har jeg tre år på å fordype meg i forskning og utvikle lederegenskapene mine. Etter det vil jeg jobbe med forskning innen mitt felt, og det er ennå åpent om det blir i akademia, næringslivet eller til og med mitt eget selskap, avslutter Reis de Assis.

Om Scientia Fellows

Scientia Fellows 2019-2024

  • Scientia Fellows er UiOs største EU-prosjekt med et budsjett på 250 millioner.
  • Programmet skal rekruttere 250 forskerårsverk. Det vil si rundt 100 erfarne forskere skal ansettes i to- eller treårige stillinger.
  • Som et mobilitetsprogram, kommer de fleste forskerne fra utlandet og bringer dermed topp internasjonal ekspertise til UiOs forskning innen helse og livsvitenskap.
  • Første utlysning var i 2019 og 18 forskere ble ansatt. På grunn av covid-19-pandemien ble den andre utlysningen delt i to og 26 kandidater fikk tilbud i august 2020. 
  • Tredje utlysning, for de siste 30-35 stillingene, kommer i februar 2021.

Scientia Fellows I 2014-2019

  • Scientia Fellows I hadde et budsjett på 180 millioner. Over 80 erfarne forskertalenter ble ansatt fra 33 forskjellige land i to- eller treårige stillinger innen helse og livsvitenskap.
Publisert 25. nov. 2020 18:13 - Sist endret 30. nov. 2020 09:34