Fakultetsstyremøte, tirsdag 20. desember 2011

klokken 15.00 - 17.00 på Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  

34/11   Godkjenning av innkalling

35/11   Godkjenning av dagsorden

36/11   Godkjenning av protokoll fra møtet 4. oktober 2011

 

VEDTAKSSAKER

37/11   Regnskap

2011/6855

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.

 

38/11   Årsplan 2012-2014 og revidert strategisk plan 2010-2010

2011/13315

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til årsplan 2012-2014 og revidert strategisk plan 2010-2020 med endringer foreslått i fakultetsnotat av 12.12.11.

 

39/11   Innfasing av sentre for fremragende forskning (SFF)

 

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til strategi for innfasing av SFFer foreslått i fakultetsnotat av 1.12.11.

 

40/11   Datoer for fakultetsstyremøter 2012

 

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret slutter seg til møtedatoene foreslått i fakultetsnotat av 13.12.11.

 

ORIENTERINGSSAKER

 

41/11   Forskningsrådets evaluering av norsk biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning

 

 

42/11   Orientering om Det medisinske fakultets 200-årsjubileum 2014

 

43/11   Orientering om aktuelle saker

Publisert 13. des. 2011 11:10