Sakskart til fakultetsstyremøte 20. juni 2017

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Godkjenninger

20/17 Godkjenning av innkalling

21/17 Godkjenning av dagsorden

22/17 Godkjenning av protokoll fra 9.5.2017

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Dekanens orientering (10 min)

Saker

23/17-O Regnskap pr. 30.04.2017 (15 min)

Ved økonomisjef Reidar Rognlien

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet pr 30.04.2017 til orientering.

24/17-D Årsplan 2018-2020 (20 min)

Ved Mette Langballe

25/17-D Tentativ budsjettfordeling (30 min)

Ved Reidar Rognlien

26/17-O Sykefravær 2016 (15 min)

Ved Elisabeth Olsen

27/17-O Orientering om utviklingsprosess ved Institutt for helse og samfunn (30 min)

Ved instituttleder Nina Vøllestad

28/17-V Strategisk fordeling av stipendiat-/postdoktorstillinger (20 min)

Ved Frode Vartdal

  • sakspapirer sendes styremedlemmene pr mail

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Virksomhetsrapport 1. tertial 2017

 

Samlefil (pdf)

 

 

 

 

Publisert 30. mai 2017 14:20 - Sist endret 20. juni 2017 10:43