Sakskart til fakultetsstyremøte 18. desember 2018

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 17-18.15, i Olavssalen, Hotel Bristol (NB! merk tidspunktet!)

Godkjenninger

39/18 Godkjenning av innkalling

40/18 Godkjenning av dagsorden

41/18 Godkjenning av protokoll fra møte 6.11.2018

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

42/18-O Orientering om den økonomiske situasjonen ved fakultetet, herunder regnskap pr. 30.10.2018 (15 min)

Ved Gaute Frøisland

Forslag til vedtak:

Orientering om den økonomiske situasjonen og regnskap pr. 30.10.2018 tas til orientering.

43/18-V Forslag til eksterne representanter til fakultetsstyret for perioden 1.1.2019 tom 31.12.2022 (10 min)

Ved Frode Vartdal

  • saksnotat ettersendes

44/18-V Strategiske rekrutteringsstillinger (5 min)

Ved Frode Vartdal/Mette Langballe

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner framdriftsplanen og gir dekanen fullmakt til å tildele strategiske rekrutteringsstillinger for 2019, etter innstilling frå evalueringskomiteen.

45/18-O Data science og big data kan bidra til bedre helse (45 min)

Ved professor Arnoldo Frigessi

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

Disputaser ved Det medisinske fakultet

 

 

 

 

 

Publisert 27. nov. 2018 08:42 - Sist endret 11. des. 2018 12:14