Disputaser

Kommende og tidligere disputaser ved Det medisinske fakultet. Disputas og prøveforelesning offentliggjøres cirka to uker i forkant av disputasen.

Kommende 5 dager

24 mai
Tid og sted: 24. mai 2018 13:15, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

MD. Holgeir Skjeie ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Acupuncture treatments for infantile colic.

25 mai
Tid og sted: 25. mai 2018 13:15, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166

MD. Maria Garcia Lopez ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Risk of fracture: The importance of B-vitamins and self-reported memory loss.

Tid og sted: 25. mai 2018 13:15 - 14:00, Seminarrom 1 B2.U001, Rikshospitalet B

M.Sc. Julia-Kristina Jensen Madsen-Østerbye ved Norsk senter for molekylærmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Studies of hematopoiesis – physiologic and malignant development»

Flere kommende disputaser

Tid og sted: 28. mai 2018 13:15, Auditorium 1, Kreftsenteret (1. etg.), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Ravinea Manotheepan ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Arrhythmia-preventive effects of exercise training in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia type 1. From experimental models to patients

Tid og sted: 30. mai 2018 13:15, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Cand.med. Ingunn Skjørten ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Pulmonary hypertension in COPD with focus on pulmonary function and exercise response.

Tid og sted: 30. mai 2018 13:15, Store auditorium, Rikshospitalet (B), Sognsvannnsveien 20

MD Anna Maria Parente Ribes ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Unravelling the role of the microenvironment in Chronic Lymphocytic Leukemia: T helper cell support of cancer cells.

Tid og sted: 31. mai 2018 12:15, Rødt auditorium, Ullevål sykehus

Cand.med. Åse Ruth Eggemoen ved ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Vitamin D and pregnancy. Vitamin D deficiency and associations with gestational diabetes and neonatal body composition in a multi-ethnic population».

Tid og sted: 31. mai 2018 13:15, Rødt auditorium (2), Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

Cand.med. Hans Jørgen Stensvold ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Neonatal Morbidity and Survival in Extremely Preterm Infants. Studies on Epidemiology, Perinatal Treatment, Parenteral Nutrition and Early Hyperglycaemia.